<div class="site__main" id="siteMain">
  <div class="site__main__content">
    <div class="section section--tight">
      <div class="wrapper">
        <div class="row">
          <div class="grid-18 grid-lg-12">
            <main role="main" class="article">
              <h1 class="supersize">Kom igång med CC och<br>GNU-GPL!</h1>

              <div class="article__content">
                <p class="wp-block-preamble preamble">I den här guiden lär du dig…</p>

                <style media="screen">
                  :root {
                    --m-info-box-border-color: #c27fec;
                  }
                </style>
                <div class="m-info-box">
                  <ul>
                    <li>Nyttan med öppna licenser</li>
                    <li>Att skilja på olika sorters licenser</li>
                    <li>Om företagande och öppen källkod</li>
                    <li>Hur du använder licenserna i praktiken</li>
                    <li>Klargör vilka marknader du riktar dig till och registrera relevanta domäner.</li>
                  </ul>
                </div>

                <ul>
                  <li><a href="https://old.iis.se/lar-dig-mer/guider/kom-igang-med-cc-och-gnu-gpl/inledning/">Inledning</a> </li>
                  <li><a href="https://old.iis.se/lar-dig-mer/guider/kom-igang-med-cc-och-gnu-gpl/upphovsratt-och-licenser/">Upphovsrätt och licenser </a>
                    <ul>
                      <li><a href="https://old.iis.se/lar-dig-mer/guider/kom-igang-med-cc-och-gnu-gpl/upphovsratt-och-licenser/#borjade">Så började det</a> </li>
                      <li><a href="https://old.iis.se/lar-dig-mer/guider/kom-igang-med-cc-och-gnu-gpl/upphovsratt-och-licenser/#nyttan">Vad är nyttan med öppna licenser?</a> </li>
                      <li><a href="https://old.iis.se/lar-dig-mer/guider/kom-igang-med-cc-och-gnu-gpl/upphovsratt-och-licenser/#darfor">Därför ska du licensiera ditt material</a> </li>
                    </ul>
                  </li>
                  <li><a href="https://old.iis.se/lar-dig-mer/guider/kom-igang-med-cc-och-gnu-gpl/sa-fungerar-en-cc-licens/">Så fungerar en CC-licens</a> 
                    <ul>
                      <li><a href="https://old.iis.se/lar-dig-mer/guider/kom-igang-med-cc-och-gnu-gpl/sa-fungerar-en-cc-licens/">Så här skaffar du en CC-licens</a> </li>
                      <li><a href="https://old.iis.se/lar-dig-mer/guider/kom-igang-med-cc-och-gnu-gpl/sa-fungerar-en-cc-licens/#sju">Sju olika licenser</a> </li>
                    </ul>
                  </li>
                  <li><a href="https://old.iis.se/lar-dig-mer/guider/kom-igang-med-cc-och-gnu-gpl/sa-fungerar-oppen-kallkod/">Så fungerar öppen källkod</a></li>
                  <li><a href="https://old.iis.se/lar-dig-mer/guider/kom-igang-med-cc-och-gnu-gpl/detta-ar-gnu-gpl/">Detta är GNU-GPL </a></li>
                  <li><a href="https://old.iis.se/lar-dig-mer/guider/kom-igang-med-cc-och-gnu-gpl/gnu-glp-sa-har-licensierar-du/">GNU-GLP – så här licensierar du</a>
                    <ul>
                      <li><a href="https://old.iis.se/lar-dig-mer/guider/kom-igang-med-cc-och-gnu-gpl/gnu-glp-sa-har-licensierar-du/#borja">Börja här</a> </li>
                      <li><a href="https://old.iis.se/lar-dig-mer/guider/kom-igang-med-cc-och-gnu-gpl/gnu-glp-sa-har-licensierar-du/#frivilligt">Frivilligt: Free Software Directory och logotyp</a></li>
                      <li><a href="https://old.iis.se/lar-dig-mer/guider/kom-igang-med-cc-och-gnu-gpl/gnu-glp-sa-har-licensierar-du/#bidra">Bidra till ett befintligt projekt</a> </li>
                    </ul>
                  </li>
                  <li><a href="https://old.iis.se/lar-dig-mer/guider/kom-igang-med-cc-och-gnu-gpl/ordlista/">Ordlista </a></li>
                  <li><a href="https://old.iis.se/lar-dig-mer/guider/kom-igang-med-cc-och-gnu-gpl/kallor-och-mer-lasning/">Källor och mer läsning</a> </li>
                </ul>
              </div>
              <div class="row">
                <div class="grid">
                  <hr>
                </div>
              </div>
              <div class="row justify-content-between u-m-b-4 u-m-t-2">
                <div class="grid-auto">
                  <a href="#" class="a-button a-button--lemon a-button--icon-left">
                    <span class="a-button__text">Föregående kapitel</span>
                    <svg class="icon a-button__icon">
                      <use xlink:href="#icon-arrow-backwards"></use>
                    </svg>
                  </a>
                </div>
                <div class="grid-auto">
                  <a href="#" class="a-button a-button--lemon lemon a-button--icon">
                    <span class="a-button__text">Nästa kapitel</span>
                    <svg class="icon a-button__icon">
                      <use xlink:href="#icon-arrow-forwards"></use>
                    </svg>
                  </a>
                </div>
              </div>
            </main>
          </div>
          <div class="grid-18 grid-lg-6">
            <aside class="sidebar u-position-sticky-top-4">
              <div class="row">
                <div class="grid-18 grid-md-9 grid-lg-18 u-m-b-2">
                  <section class="m-card m-card--padded">
                    <div class="m-card__content">
                      <h1 class="beta">Kapitel</h1>
                      <div class="textwidget">
                        <ol>
                          <li class="page_item current_page_item"><a class="is-active" href="/lar-dig-mer/guider/kom-igang-med-cc-och-gnu-gpl">Innehållsförteckning</a></li>
                          <li class="page_item page-item-92709"><a href="https://old.iis.se/lar-dig-mer/guider/kom-igang-med-cc-och-gnu-gpl/inledning/">Inledning</a></li>
                          <li class="page_item page-item-92718"><a href="https://old.iis.se/lar-dig-mer/guider/kom-igang-med-cc-och-gnu-gpl/sa-fungerar-en-cc-licens/">Så fungerar en CC-licens</a></li>
                          <li class="page_item page-item-92712"><a href="https://old.iis.se/lar-dig-mer/guider/kom-igang-med-cc-och-gnu-gpl/upphovsratt-och-licenser/">Upphovsrätt och licenser</a></li>
                          <li class="page_item page-item-92748"><a href="https://old.iis.se/lar-dig-mer/guider/kom-igang-med-cc-och-gnu-gpl/sa-fungerar-oppen-kallkod/">Så fungerar öppen källkod</a></li>
                          <li class="page_item page-item-92753"><a href="https://old.iis.se/lar-dig-mer/guider/kom-igang-med-cc-och-gnu-gpl/detta-ar-gnu-gpl/">Detta är GNU-GPL</a></li>
                          <li class="page_item page-item-92756"><a href="https://old.iis.se/lar-dig-mer/guider/kom-igang-med-cc-och-gnu-gpl/gnu-glp-sa-har-licensierar-du/">GNU-GLP – så här licensierar du</a></li>
                          <li class="page_item page-item-92759"><a href="https://old.iis.se/lar-dig-mer/guider/kom-igang-med-cc-och-gnu-gpl/ordlista/">Ordlista</a></li>
                          <li class="page_item page-item-92762"><a href="https://old.iis.se/lar-dig-mer/guider/kom-igang-med-cc-och-gnu-gpl/kallor-och-mer-lasning/">Källor och mer läsning</a></li>
                          <li class="page_item page-item-92767"><a href="https://old.iis.se/lar-dig-mer/guider/kom-igang-med-cc-och-gnu-gpl/johanna-lundeberg/">Johanna Lundeberg</a></li>
                        </ol>
                      </div>
                    </div>
                  </section>
                </div>
                <div class="grid-18 grid-md-9 grid-lg-18 u-m-b-2">
                  <section class="m-card m-card--padded">
                    <div class="m-card__content">
                      <img style="width: 100%;" class="u-border-radius" src="https://internetstiftelsen.se/app/uploads/2017/05/Screen-Shot-2017-05-09-at-12.28.08.png" alt="Guide: Kom igång med CC och GNU-GPL!">
                    </div>
                  </section>
                </div>
              </div>
            </aside>
          </div>
        </div>

        <div class="m-share">
          <button type="button" class="a-button a-button--transparent a-button--icon m-share__button" data-a11y-toggle="share-platforms">
            <span class="a-button__text">Dela</span>
            <svg class="icon a-button__icon">
              <use xlink:href="#icon-share"></use>
            </svg>
          </button>
          <div class="m-share__platforms" aria-hidden="true" id="share-platforms">
            <a href="http://facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.iis.se/press/pressmeddelanden/internetstiftelsen-far-utmarkelsen-svensk-kvalitet-for-andra-gangen//&amp;title=Internetstiftelsen får utmärkelsen Svensk Kvalitet för andra gången" class="a-button a-button--standalone-icon a-button--icon m-share__icon js-share-popup">
              <span class="a-button__text"></span>
              <svg class="icon icon-facebook">
                <use xlink:href="#icon-facebook"></use>
              </svg>
            </a>
            <a href="https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.iis.se/press/pressmeddelanden/internetstiftelsen-far-utmarkelsen-svensk-kvalitet-for-andra-gangen//&amp;text=Internetstiftelsen får utmärkelsen Svensk Kvalitet för andra gången" type="button" class="a-button a-button--standalone-icon a-button--icon m-share__icon js-share-popup">
              <span class="a-button__text"></span>
              <svg class="icon icon-x">
                <use xlink:href="#icon-x"></use>
              </svg>
            </a>
            <a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https://www.iis.se/press/pressmeddelanden/internetstiftelsen-far-utmarkelsen-svensk-kvalitet-for-andra-gangen//&amp;title=Internetstiftelsen får utmärkelsen Svensk Kvalitet för andra gången" class="a-button a-button--standalone-icon a-button--icon m-share__icon js-share-popup">
              <span class="a-button__text"></span>
              <svg class="icon icon-linkedin">
                <use xlink:href="#icon-linkedin"></use>
              </svg>
            </a>
          </div>
        </div>

      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="site__main" id="siteMain">
	<div class="site__main__content">
		<div class="section section--tight">
			<div class="wrapper">
				<div class="row">
					<div class="grid-18 grid-lg-12">
						<main role="main" class="article">
							<h1 class="supersize">Kom igång med CC och<br>GNU-GPL!</h1>

							<div class="article__content">
								<p class="wp-block-preamble preamble">I den här guiden lär du dig…</p>

								{{> @info-box text="<ul><li>Nyttan med öppna licenser</li><li>Att skilja på olika sorters licenser</li><li>Om företagande och öppen källkod</li><li>Hur du använder licenserna i praktiken</li><li>Klargör vilka marknader du riktar dig till och registrera relevanta domäner.</li></ul>"}}

								<ul>
									<li><a href="https://old.iis.se/lar-dig-mer/guider/kom-igang-med-cc-och-gnu-gpl/inledning/">Inledning</a> </li>
									<li><a href="https://old.iis.se/lar-dig-mer/guider/kom-igang-med-cc-och-gnu-gpl/upphovsratt-och-licenser/">Upphovsrätt och licenser </a>
										<ul>
											<li><a href="https://old.iis.se/lar-dig-mer/guider/kom-igang-med-cc-och-gnu-gpl/upphovsratt-och-licenser/#borjade">Så började det</a> </li>
											<li><a href="https://old.iis.se/lar-dig-mer/guider/kom-igang-med-cc-och-gnu-gpl/upphovsratt-och-licenser/#nyttan">Vad är nyttan med öppna licenser?</a> </li>
											<li><a href="https://old.iis.se/lar-dig-mer/guider/kom-igang-med-cc-och-gnu-gpl/upphovsratt-och-licenser/#darfor">Därför ska du licensiera ditt material</a> </li>
										</ul>
									</li>
									<li><a href="https://old.iis.se/lar-dig-mer/guider/kom-igang-med-cc-och-gnu-gpl/sa-fungerar-en-cc-licens/">Så fungerar en CC-licens</a> 
										<ul>
											<li><a href="https://old.iis.se/lar-dig-mer/guider/kom-igang-med-cc-och-gnu-gpl/sa-fungerar-en-cc-licens/">Så här skaffar du en CC-licens</a> </li>
											<li><a href="https://old.iis.se/lar-dig-mer/guider/kom-igang-med-cc-och-gnu-gpl/sa-fungerar-en-cc-licens/#sju">Sju olika licenser</a> </li>
										</ul>
									</li>
									<li><a href="https://old.iis.se/lar-dig-mer/guider/kom-igang-med-cc-och-gnu-gpl/sa-fungerar-oppen-kallkod/">Så fungerar öppen källkod</a></li>
									<li><a href="https://old.iis.se/lar-dig-mer/guider/kom-igang-med-cc-och-gnu-gpl/detta-ar-gnu-gpl/">Detta är GNU-GPL </a></li>
									<li><a href="https://old.iis.se/lar-dig-mer/guider/kom-igang-med-cc-och-gnu-gpl/gnu-glp-sa-har-licensierar-du/">GNU-GLP – så här licensierar du</a>
										<ul>
											<li><a href="https://old.iis.se/lar-dig-mer/guider/kom-igang-med-cc-och-gnu-gpl/gnu-glp-sa-har-licensierar-du/#borja">Börja här</a> </li>
											<li><a href="https://old.iis.se/lar-dig-mer/guider/kom-igang-med-cc-och-gnu-gpl/gnu-glp-sa-har-licensierar-du/#frivilligt">Frivilligt: Free Software Directory och logotyp</a></li>
											<li><a href="https://old.iis.se/lar-dig-mer/guider/kom-igang-med-cc-och-gnu-gpl/gnu-glp-sa-har-licensierar-du/#bidra">Bidra till ett befintligt projekt</a> </li>
										</ul>
									</li>
									<li><a href="https://old.iis.se/lar-dig-mer/guider/kom-igang-med-cc-och-gnu-gpl/ordlista/">Ordlista </a></li>
									<li><a href="https://old.iis.se/lar-dig-mer/guider/kom-igang-med-cc-och-gnu-gpl/kallor-och-mer-lasning/">Källor och mer läsning</a> </li>
								</ul>
							</div>
							<div class="row">
								<div class="grid">
									<hr>
								</div>
							</div>
							<div class="row justify-content-between u-m-b-4 u-m-t-2">
								<div class="grid-auto">
									{{> @button url="#" text="Föregående kapitel" modifiers="lemon a-button--icon-left" icon="arrow-backwards"}}
								</div>
								<div class="grid-auto">
									{{> @button url="#" text="Nästa kapitel" modifiers="lemon lemon a-button--icon" icon="arrow-forwards"}}
								</div>
							</div>
						</main>
					</div>
					<div class="grid-18 grid-lg-6">
						<aside class="sidebar u-position-sticky-top-4">
							<div class="row">
								<div class="grid-18 grid-md-9 grid-lg-18 u-m-b-2">
									<section class="m-card m-card--padded">
										<div class="m-card__content">
											<h1 class="beta">Kapitel</h1>
											<div class="textwidget">
												<ol>
													<li class="page_item current_page_item"><a class="is-active" href="/lar-dig-mer/guider/kom-igang-med-cc-och-gnu-gpl">Innehållsförteckning</a></li>
													<li class="page_item page-item-92709"><a href="https://old.iis.se/lar-dig-mer/guider/kom-igang-med-cc-och-gnu-gpl/inledning/">Inledning</a></li>
													<li class="page_item page-item-92718"><a href="https://old.iis.se/lar-dig-mer/guider/kom-igang-med-cc-och-gnu-gpl/sa-fungerar-en-cc-licens/">Så fungerar en CC-licens</a></li>
													<li class="page_item page-item-92712"><a href="https://old.iis.se/lar-dig-mer/guider/kom-igang-med-cc-och-gnu-gpl/upphovsratt-och-licenser/">Upphovsrätt och licenser</a></li>
													<li class="page_item page-item-92748"><a href="https://old.iis.se/lar-dig-mer/guider/kom-igang-med-cc-och-gnu-gpl/sa-fungerar-oppen-kallkod/">Så fungerar öppen källkod</a></li>
													<li class="page_item page-item-92753"><a href="https://old.iis.se/lar-dig-mer/guider/kom-igang-med-cc-och-gnu-gpl/detta-ar-gnu-gpl/">Detta är GNU-GPL</a></li>
													<li class="page_item page-item-92756"><a href="https://old.iis.se/lar-dig-mer/guider/kom-igang-med-cc-och-gnu-gpl/gnu-glp-sa-har-licensierar-du/">GNU-GLP – så här licensierar du</a></li>
													<li class="page_item page-item-92759"><a href="https://old.iis.se/lar-dig-mer/guider/kom-igang-med-cc-och-gnu-gpl/ordlista/">Ordlista</a></li>
													<li class="page_item page-item-92762"><a href="https://old.iis.se/lar-dig-mer/guider/kom-igang-med-cc-och-gnu-gpl/kallor-och-mer-lasning/">Källor och mer läsning</a></li>
													<li class="page_item page-item-92767"><a href="https://old.iis.se/lar-dig-mer/guider/kom-igang-med-cc-och-gnu-gpl/johanna-lundeberg/">Johanna Lundeberg</a></li>
												</ol>
											</div>
										</div>
									</section>
								</div>
								<div class="grid-18 grid-md-9 grid-lg-18 u-m-b-2">
									<section class="m-card m-card--padded">
										<div class="m-card__content">
											<img style="width: 100%;" class="u-border-radius" src="https://internetstiftelsen.se/app/uploads/2017/05/Screen-Shot-2017-05-09-at-12.28.08.png" alt="Guide: Kom igång med CC och GNU-GPL!">
										</div>
									</section>
								</div>
							</div>
						</aside>
					</div>
				</div>

				{{render '@share'}}
			</div>
		</div>
	</div>
</div>
/* No context defined. */

No notes defined.