<figure class="o-hero o-hero--no-image ">

  <figcaption class="o-hero__caption">
    <div class="wrapper">
      <div class="o-hero__text">

        <a href="#" class="o-hero__link">
          <h1 class="supersize">Meningsfull tid i rapporten Svenskarna och internet 2019</h1>
        </a>
        <p class="o-hero__paragraph">Nästan alla i Sverige använder internet – men hur meningsfull är tiden vi spenderar där? I rapporten Svenskarna och internet 2019 frågar vi för första gången om meningsfullhet, och det syns stora skillnader mellan olika aktiviteter. Tid på sociala medier tycker bara var fjärde är meningsfull.</p>
        <div class="o-hero__tags">
          <a href="" class="a-tag a-tag--light">
            <span class="a-tag__text">internet</span>
          </a>
        </div>
      </div>
    </div>
  </figcaption>
</figure>
{{#if limited_width}}
<div class="wrapper">
	<div class="row">
		<div class="grid">
{{/if}}
<figure class="o-hero{{#if no_image_class}} {{no_image_class}}{{/if}}{{#if has_radius}} o-hero--border-radius{{/if}}{{#if has_video}} {{video_class}}{{/if}} {{#if is_event}}o-hero--event {{/if}}{{#if geometric_figures}} o-hero--geometric {{/if}}{{#if background_color}} {{background_color}} {{/if}}">
	{{#if has_image}}<img src="{{hero_image}}" alt="hero" class="o-hero__image">{{/if}}
	{{#if has_video}}
		<iframe width="100%" height="100%" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/3RVcnx-hOk8?rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
	{{else if is_event}}
		<figcaption class="o-hero__content">
			<div class="wrapper">
				<p class="o-hero__text">{{event_text}} {{#if city}}<strong>{{city}}</strong>{{/if}}</p>
				<h1 class="supersize">{{event_title}}</h1>
				<p class="o-hero__text display-flex flex-wrap">
					<span class="meta u-m-y-0 u-p-y-0 u-p-r-1">{{time}}</span>
					<span class="o-hero__spacer">|</span>
					<span>Arrangör: <a href="#">{{organizer}}
						<svg class="icon o-mega-menu__link__icon">
							<use xlink:href="#icon-external-link"></use>
						</svg></a>
					</span>
				</p>
					{{#if has_button}}
						{{> @button el="a" modifiers="lemon a-button--inline u-m-y-2 u-m-r-2"}}
					{{/if}}
					{{> @share modifiers="inline"}}
			</div>
	</figcaption>
	{{else}}
	<figcaption class="o-hero__caption">
		<div class="wrapper">
			<div class="o-hero__text">
				{{#if has_pre_heading}}<span class="u-m-b-1 u-display-block">{{pre_heading}}</span>{{/if}}
				{{#if has_link}}<a href="#" class="o-hero__link">{{/if}}
					<h1 class="supersize">{{heading}}</h1>
				{{#if has_link}}</a>{{/if}}
				{{#if has_text}}<p class="o-hero__paragraph">{{text}}</p>{{/if}}
				{{#if has_tags}}
					<div class="o-hero__tags">
						{{> @tag is_light=true text="internet"}}
					</div>
				{{else if has_buttons}}
					<div class="o-hero__buttons">
						{{> @button el="a" modifiers="lemon a-button--inline" text="Button #1"}}
						{{> @button el="a" modifiers="lemon a-button--inline" text="Button #2"}}
					</div>
				{{/if}}
				{{#if has_button}}
					{{> @button el="a" text="Anmäl intresse" modifiers="lemon a-button--inline"}}
				{{/if}}
			</div>
		</div>
	</figcaption>
	{{/if}}
</figure>
{{#if limited_width}}
		</div>
	</div>
</div>
{{/if}}
{
 "heading": "Meningsfull tid i rapporten Svenskarna och internet 2019",
 "has_image": false,
 "has_radius": false,
 "limited_width": false,
 "has_buttons": false,
 "has_tags": true,
 "hero_image": "/assets/images/hero.jpg",
 "has_link": true,
 "has_pre_heading": false,
 "has_text": true,
 "no_image_class": "o-hero--no-image",
 "text": "Nästan alla i Sverige använder internet – men hur meningsfull är tiden vi spenderar där? I rapporten Svenskarna och internet 2019 frågar vi för första gången om meningsfullhet, och det syns stora skillnader mellan olika aktiviteter. Tid på sociala medier tycker bara var fjärde är meningsfull."
}
 • Content:
  @charset 'UTF-8';
  
  @include organism(hero) {
  	position: relative;
  	z-index: z_index(background);
  	margin-bottom: rhythm(4);
  	-webkit-font-smoothing: antialiased;
  	-moz-osx-font-smoothing: grayscale;
  
  	.supersize {
  		+ [class*='buttons'] {
  			margin-top: rhythm(2);
  
  			@include bp-up(lg) {
  				margin-top: rhythm(3);
  			}
  		}
  	}
  
  	@include bp-up(sm) {
  		overflow: hidden;
  		background-color: transparent;
  	}
  
  	@include e(image) {
  		display: block;
  		object-fit: cover;
  		object-position: 50% 25%;
  		width: 100%;
  
  		@include bp-up(sm) {
  			min-height: rem(500px);
  			max-height: 50vh;
  		}
  	}
  
  	@include e(caption) {
  		display: flex;
  		align-items: flex-end;
  		padding: rhythm(2) 0;
  		background-image: none;
  
  		@include bp-up(sm) {
  			position: absolute;
  			z-index: z_index(middlegroundImportant);
  			top: 0;
  			right: 0;
  			bottom: 0;
  			left: 0;
  			padding: rhythm(4);
  			background-image: linear-gradient(to bottom, rgba(255, 255, 255, 0) 0%, rgba($color-black, 0) 35%, rgba($color-black, 1) 100%);
  			text-shadow: $text-shadow;
  		}
  
  		@include bp-up(md) {
  			padding: rhythm(6);
  		}
  
  		@include bp-up(lg) {
  			padding: rhythm(8);
  		}
  	}
  
  	@include e(paragraph) {
  		@include plumber(
  			$font-size: 2.5,
  			$line-height: 3
  		);
  	}
  
  	@include e(tags) {
  		margin-top: rhythm(2);
  
  		@include bp-up(lg) {
  			margin-top: rhythm(3);
  		}
  
  		@include bp-down(sm-xs) {
  			[class*="tag--light"] {
  				[class*="tag__text"] {
  					color: $color-cyberspace;
  				}
  			}
  		}
  	}
  
  	@include e(buttons) {
  		display: flex;
  		flex-direction: row;
  		flex-wrap: wrap;
  		margin: -#{rhythm(1)} 0 0 -#{rhythm(3)};
  
  		@include atom(button) {
  			margin: rhythm(1) 0 0 rhythm(3);
  		}
  
  		@include bp-up(sm) {
  			flex-direction: row;
  		}
  	}
  
  	@include e(text) {
  		:last-child {
  			margin-bottom: 0;
  		}
  
  		@include bp-up(sm) {
  			color: $color-snow;
  		}
  
  		@include bp-up(md) {
  			max-width: 100%;
  		}
  
  		@include bp-up(lg) {
  			max-width: 70%;
  		}
  
  		@include bp-up(xxl) {
  			max-width: 60%;
  		}
  	}
  
  	@include b(a-tag) {
  		@include tag;
  
  		@include bp-up(sm) {
  			@include tag-light;
  		}
  	}
  
  	@include e(link) {
  		color: $color-cyberspace;
  		text-decoration: none;
  
  		&:hover,
  		&:focus {
  			text-decoration: underline;
  		}
  
  		&::after {
  			content: '';
  			display: block;
  			position: absolute;
  			top: 0;
  			right: 0,;
  			bottom: 0;
  			left: 0;
  			cursor: pointer;
  		}
  
  		> p {
  			@include plumber(
  				$font-size: 2.5,
  				$line-height: 3
  			);
  		}
  
  		+ [class*='buttons'] {
  			margin-top: rhythm(2);
  
  			@include bp-up(lg) {
  				margin-top: rhythm(3);
  			}
  		}
  
  		@include bp-up(sm) {
  			color: $color-snow;
  		}
  	}
  
  	// Hero without image
  	@include m(no-image) {
  		background-color: transparent;
  		-webkit-font-smoothing: auto;
  		-moz-osx-font-smoothing: auto;
  
  		@include e(caption) {
  			position: static;
  			background-image: none;
  			text-shadow: none;
  
  			.wrapper {
  				padding-right: 0;
  				padding-left: 0;
  
  				@include bp-up(sm) {
  					padding-right: $grid-gutter-width;
  					padding-left: $grid-gutter-width;
  				}
  			}
  
  			@include bp-down(md) {
  				padding-right: 0;
  				padding-left: 0;
  			}
  		}
  
  		&.alignfull {
  			@include e(caption) {
  				.wrapper {
  					padding-right: rhythm(2);
  					padding-left: rhythm(2);
  				}
  			}
  		}
  
  		@include e(link) {
  			color: $color-cyberspace;
  		}
  
  		@include e(text) {
  			color: $color-cyberspace;
  		}
  
  		@include e(paragraph) {
  			@extend %preamble;
  		}
  
  		@include b(a-tag) {
  			@include tag;
  
  			[class*=text] {
  				color: $color-cyberspace;
  			}
  		}
  
  		@include bp-up(md) {
  			@include e(text) {
  				max-width: 85%;
  			}
  		}
  
  		@include bp-up(lg) {
  			@include e(text) {
  				max-width: 67%;
  			}
  		}
  	}
  
  	@include m(timeline) {
  		@include e(caption) {
  			background-color: $color-snow;
  
  			@include bp-up(sm) {
  				background-color: transparent;
  			}
  		}
  	}
  
  	// Hero with earlier mobile breakpoint
  	@include m(break-early) {
  		@include e(caption) {
  			@include bp-up(sm) {
  				position: static;
  				padding: rhythm(2) 0;
  			}
  
  			@include bp-up(md) {
  				padding: rhythm(3) rhythm(1);
  			}
  
  			@include bp-up(lg) {
  				position: absolute;
  				z-index: z_index(middlegroundImportant);
  				top: 50%;
  				right: 0;
  				bottom: auto;
  				left: 0;
  				padding: rhythm(4);
  				transform: translateY(-50%);
  				background-image: linear-gradient(to bottom, rgba(255, 255, 255, 0) 0%, rgba($color-black, 0) 55%, rgba($color-black, 1) 100%);
  				text-shadow: 0 0 rhythm(2) rgba($color-black, 0.5);
  			}
  
  			@include bp-down(md) {
  				[class*="tag--light"] {
  					[class*="tag__text"] {
  						color: $color-cyberspace;
  					}
  				}
  			}
  		}
  
  		@include e(text) {
  			max-width: 100%;
  
  			@include bp-up(lg) {
  				max-width: 70%;
  			}
  
  			@include bp-only(lg) {
  				.supersize {
  					@include plumber(
  						$font-size: 6,
  						$line-height: 7,
  						$leading-bottom: 2
  					);
  				}
  			}
  
  			@include bp-up(xl) {
  				max-width: 50%;
  			}
  		}
  
  		@include e(link) {
  			color: $color-cyberspace;
  			text-shadow: none;
  
  			@include bp-up(lg) {
  				color: $color-snow;
  				text-shadow: 0 0 rhythm(2) rgba($color-black, 0.5);
  			}
  		}
  
  		@include b(a-tag) {
  			@include tag;
  
  			@include bp-up(lg) {
  				@include tag-light;
  			}
  		}
  	}
  
  	@include m(no-break) {
  		@include e(image) {
  			aspect-ratio: 1 / 1;
  			object-position: 100% 25%;
  
  			@include bp-up(sm-xs) {
  				aspect-ratio: 4 / 3;
  			}
  
  			@include bp-up(sm) {
  				aspect-ratio: 16 / 9;
  			}
  
  			@include bp-up(md) {
  				object-position: 50% 25%;
  			}
  		}
  
  		@include e(caption) {
  			position: absolute;
  			z-index: z_index(middlegroundImportant);
  			top: 0;
  			right: 0;
  			bottom: 0;
  			left: 0;
  			padding: rhythm(1) rhythm(1) rhythm(4) rhythm(1);
  			background-image: linear-gradient(to bottom, rgba(255, 255, 255, 0) 0%, rgba($color-black, 0) 35%, rgba($color-black, 1) 100%);
  			text-shadow: $text-shadow;
  
  			@include bp-up(sm) {
  				padding: rhythm(2) rhythm(2) rhythm(4) rhythm(2);
  			}
  
  			@include bp-up(md) {
  				padding: rhythm(4);
  			}
  		}
  
  		@include e(text) {
  			color: $color-snow;
  		}
  
  		@include e(link) {
  			color: $color-snow;
  		}
  	}
  
  	// Hero without darkened caption
  	@include m(clean) {
  		@include e(caption) {
  			background: none;
  		}
  	}
  
  	// Hero with border-radius
  	@include m(border-radius) {
  		border-radius: $border-radius;
  
  		@include e(image) {
  			border-radius: $border-radius;
  		}
  
  		@include bp-up(md) {
  			@include e(text) {
  				max-width: 100%;
  
  				.supersize {
  					@include plumber(
  						$font-size: 4.5,
  						$line-height: 5,
  						$leading-bottom: 1
  					);
  				}
  			}
  		}
  
  		@include bp-up(lg) {
  			@include e(text) {
  				max-width: 90%;
  			}
  		}
  
  		@include bp-up(xxl) {
  			@include e(text) {
  				max-width: 80%;
  
  				.supersize {
  					@include plumber(
  						$font-size: 7,
  						$line-height: 8,
  						$leading-bottom: 2
  					);
  				}
  			}
  		}
  
  		@include bp-only(xs) {
  			.wrapper {
  				padding-left: 0;
  				padding-right: 0;
  			}
  		}
  	}
  
  	// Hero with video
  	@include m(video) {
  		margin-top: rem(20px);
  		padding-top: 56.25%;
  
  		iframe {
  			position: absolute;
  			top: 0;
  			right: 0;
  			bottom: 0;
  			left: 0;
  		}
  
  		@include bp-up(lg) {
  			margin-top: rhythm(4);
  		}
  	}
  
  	@include m(video-wide) {
  		width: 100%;
  
  		@include e(video) {
  			width: 100%;
  			object-fit: cover;
  			object-position: 50% center;
  
  			@include bp-up(sm) {
  				min-height: rem(500px);
  				max-height: 50vh;
  			}
  
  		}
  	}
  
  	// Event
  	@include m(event) {
  		width: 100%;
  
  		[class*='share'] {
  			a {
  				> svg {
  					&[class*='facebook'],
  					&[class*='linkedin'] {
  						border-radius: $border-radius;
  						background-color: $color-snow;
  					}
  				}
  			}
  		}
  
  		@include e(content) {
  			padding: rhythm(2) 0;
  
  			@include bp-up(sm) {
  				padding: rhythm(4);
  			}
  
  			@include e(icon) {
  				position: relative;
  				width: $icon-size-medium;
  				height: $icon-size-medium;
  				margin-left: rhythm(0.5);
  				transform: translateY(rem(1px));
  				fill: currentColor;
  
  				@include m(external) {
  					width: $icon-size-smallest;
  					height: $icon-size-smallest;
  				}
  			}
  		}
  
  		@include e(text) {
  			margin-bottom: 0;
  			color: $color-cyberspace;
  		}
  
  		@include e(spacer) {
  			display: inline-flex;
  			margin-right: rhythm(1);
  		}
  	}
  
  	// Geometric
  	@include m(geometric) {
  		position: relative;
  		overflow: hidden;
  
  		&::after {
  			content: '';
  			position: absolute;
  			z-index: z_index(background);
  			top: 25%;
  			left: -25%;
  			width: rem(250px);
  			height: rem(250px);
  			transform: translate(calc(-150% - #{rem(20px)}), -50%) rotate(-20deg);
  			transform-origin: center left;
  			animation: spin 240s linear infinite;
  			animation-direction: alternate;
  			background-color: $color-lemon;
  
  			@include bp-up(sm) {
  				left: -15%;
  			}
  
  			@include bp-up(xl) {
  				left: 0;
  				animation-duration: 120s;
  			}
  		}
  
  		&::before {
  			content: '';
  			position: absolute;
  			top: 75%;
  			right: -25%;
  			width: rem(250px);
  			height: rem(80px);
  			transform: translate(calc(120% + #{rem(20px)}), 50%) rotate(20deg);
  			transform-origin: center center;
  			animation: spin 240s linear infinite;
  			animation-direction: alternate-reverse;
  			background-color: $color-lemon;
  
  			@include bp-up(sm) {
  				right: -15%;
  			}
  
  			@include bp-up(xl) {
  				right: 0;
  				animation-duration: 120s;
  			}
  		}
  
  		@include bp-up(xl) {
  			h1 {
  				max-width: 60%;
  			}
  		}
  
  		@include e(content) {
  			position: relative;
  			z-index: z_index(middleground);
  		}
  
  		@keyframes spin {
  			from {
  				transform: rotate(20deg);
  			}
  
  			to {
  				transform: rotate(379deg);
  			}
  		}
  	}
  }
  
 • URL: /components/raw/hero/_hero.scss
 • Filesystem Path: src/organisms/hero/_hero.scss
 • Size: 9.5 KB

No notes defined.