Footer

<div class="wrapper-fluid">
  <div class="o-footer" id="siteFooter">
    <div class="row">
      <div class="grid-18 o-footer__info">
        <div class="row">
          <div class="grid-18 grid-lg-9 o-footer__info__freetext">
            <p class="o-footer__paragraph"><a href="https://internetstiftelsen.se">Internetstiftelsen</a> verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. Vi är en oberoende organisation som säkerställer en stark och säker infrastruktur för internet i Sverige. Vårt mål är att alla ska våga och kunna använda internet. Vi finns i Sverige och ansvarar för den svenska toppdomänen .se och driften av toppdomänen .nu.</p>
          </div>
          <div class="grid-18 grid-lg-9 o-footer__info__contact">
            <div class="row o-footer__info__contact__row-first">
              <div class="grid-md-9 grid-lg-18 grid-xl-9 grid-18 o-footer__info__address1">
                <ul class="u-list-clean o-footer__info__contact__address">
                  <li class="o-footer__info__contact__address__li">Internetstiftelsen</li>
                  <li class="o-footer__info__contact__address__li">Hammarby Kaj 10D</li>
                  <li class="o-footer__info__contact__address__li">Box 92073</li>
                  <li class="o-footer__info__contact__address__li">120 07 Stockholm</li>
                </ul>
              </div>
              <div class="grid-md-9 grid-lg-18 grid-xl-9 grid-18 o-footer__info__address2">
                <ul class="u-list-clean o-footer__info__contact__address">
                  <li class="o-footer__info__contact__address__li">E-post: <a class="o-footer__link" href="mailto:info@internetstiftelsen.se">info@internetstiftelsen.se</a></li>
                  <li class="o-footer__info__contact__address__li">Telefon: <a class="o-footer__link" href="tel:084523500">08-452 35 00</a></li>
                  <li class="o-footer__info__contact__address__li">Organisationsnummer: 802405-0190</li>
                </ul>
              </div>
            </div>
            <div class="row o-footer__info__contact__row-second">
              <div class="grid-19 grid-md-9 o-footer__info__ISO">
                <a href="https://internetstiftelsen.se/docs/Certifikat_27001_UKAS_sv.pdf" class="o-footer__link o-footer__external-link">
                  <img src="https://internetstiftelsen.se/app/themes/internetstiftelsen/images/ISO_27001_2013_black_TM.svg" class="o-footer__external-logo" alt="Certifierade enligt ISO/IEC 27001:2013">
                  <span>Certifierade enligt ISO/IEC<br>27001:2013</span>
                </a>
              </div>
              <div class="grid-19 grid-md-9 o-footer__info__CC">
                <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.sv" class="o-footer__link o-footer__external-link">
                  <img class="o-footer__external-logo o-footer__external-logo--cc" src="https://svenskarnaochinternet.se/app/uploads/2019/10/ccby.png" alt="Creative Commons licens&lt;br&gt;Erkännande 4.0 Internationell">
                  <span>Creative Commons licens<br>Erkännande 4.0 Internationell</span>
                </a>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="row">
      <div class="grid-18 o-footer__logotypes">
        <div class="row">
          <div class="o-footer__logotypes__item">
            <a href="https://svenskarnaochinternet.se" class="o-footer__logotypes__item__link">
              <div class="o-footer__logotypes__item__inner">
                <div class="o-footer__logotypes__item__front">
                  <img class="o-footer__logotype" alt="Svenskarna och internet" src="https://static.internetstiftelsen.se/images/logotypes/svenskarna-och-internet.svg">
                </div>
                <div class="o-footer__logotypes__item__back">
                  <h2>Svenskarna och internet</h2>
                  <span>En årlig studie av svenska folkets internetvanor</span>
                </div>
              </div>
            </a>
          </div>
          <div class="o-footer__logotypes__item">
            <a href="https://internetdagarna.se" class="o-footer__logotypes__item__link">
              <div class="o-footer__logotypes__item__inner">
                <div class="o-footer__logotypes__item__front">
                  <img class="o-footer__logotype" alt="Internetdagarna" src="https://static.internetstiftelsen.se/images/logotypes/internetdagarna.svg">
                </div>
                <div class="o-footer__logotypes__item__back">
                  <h2>Internetdagarna</h2>
                  <span>Internetdagarna är en konferens som arrangeras av Internetstiftelsen</span>
                </div>
              </div>
            </a>
          </div>
          <div class="o-footer__logotypes__item">
            <a href="https://goto10.se" class="o-footer__logotypes__item__link">
              <div class="o-footer__logotypes__item__inner">
                <div class="o-footer__logotypes__item__front">
                  <img class="o-footer__logotype" alt="Goto10" src="https://static.internetstiftelsen.se/images/logotypes/goto-10.svg">
                </div>
                <div class="o-footer__logotypes__item__back">
                  <h2>Goto 10</h2>
                  <span>Goto 10 är en start- och mötesplats för internetrelaterade frågor som drivs av Internetstiftelsen</span>
                </div>
              </div>
            </a>
          </div>
          <!--<div class="o-footer__logotypes__item">
						<a href="https://bredbandskollen.se" class="o-footer__logotypes__item__link">
							<div class="o-footer__logotypes__item__inner">
								<div class="o-footer__logotypes__item__front">
									<img class="o-footer__logotype" alt="Bredbandskollen" src="https://static.internetstiftelsen.se/images/logotypes/bredbandskollen.svg">
								</div>
								<div class="o-footer__logotypes__item__back">
									<h2>Bredbandskollen</h2>
									<span>Bredbandskollen är ett oberoende konsumentverktyg som drivs av Internetstiftelsen</span>
								</div>
							</div>
						</a>
					</div>-->
          <div class="o-footer__logotypes__item">
            <a href="https://internetmuseum.se" class="o-footer__logotypes__item__link">
              <div class="o-footer__logotypes__item__inner">
                <div class="o-footer__logotypes__item__front">
                  <img class="o-footer__logotype" alt="Internetmuseum" src="https://static.internetstiftelsen.se/images/logotypes/internetmuseum.svg">
                </div>
                <div class="o-footer__logotypes__item__back">
                  <h2>Internetmuseum</h2>
                  <span>Ett digitalt museum som byggts, och kureras av Internetstiftelsen</span>
                </div>
              </div>
            </a>
          </div>
          <div class="o-footer__logotypes__item">
            <a href="https://digitalalektioner.se" class="o-footer__logotypes__item__link">
              <div class="o-footer__logotypes__item__inner">
                <div class="o-footer__logotypes__item__front">
                  <img class="o-footer__logotype" alt="Digitala lektioner" src="https://static.internetstiftelsen.se/images/logotypes/digitala-lektioner.svg">
                </div>
                <div class="o-footer__logotypes__item__back">
                  <h2>Digitala lektioner</h2>
                  <span>Öppen digital lärresurs med färdiga lektioner för alla stadier i grundskolan</span>
                </div>
              </div>
            </a>
          </div>
          <div class="o-footer__logotypes__item">
            <a href="https://digitalalektioner.se" class="o-footer__logotypes__item__link">
              <div class="o-footer__logotypes__item__inner">
                <div class="o-footer__logotypes__item__front">
                  <img class="o-footer__logotype" alt="Internetkunskap" src="https://static.internetstiftelsen.se/images/logotypes/internetkunskap.svg">
                </div>
                <div class="o-footer__logotypes__item__back">
                  <h2>Internetkunskap</h2>
                  <span>Samlad kunskap som hjälper dig att bli en säker och medveten internetanvändare</span>
                </div>
              </div>
            </a>
          </div>
          <!--<div class="o-footer__logotypes__item">
						<a href="https://internetstiftelsen.se" class="o-footer__logotypes__item__link">
							<div class="o-footer__logotypes__item__inner">
								<div class="o-footer__logotypes__item__front">
									<img class="o-footer__logotype" alt="Internetstiftelsen" src="https://static.internetstiftelsen.se/images/logotypes/internetstiftelsen.svg">
								</div>
								<div class="o-footer__logotypes__item__back">
									<h2>Internetstiftelsen</h2>
									<span>Internetstiftelsen verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället</span>
								</div>
							</div>
						</a>
					</div>-->
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="row">
      <div class="u-p-y-1 o-footer__bottom-links">
        <nav>
          <ul class="u-list-clean display-flex">
            <li class="u-p-x-1"><a href="https://internetstiftelsen.se/om-webbplatsen/" class="o-footer__link o-footer__about-link">Om webbplatsen</a></li>
            <li class="u-p-x-1"><a href="https://internetstiftelsen.se/om-webbplatsen/cookies/" class="o-footer__link o-footer__about-link">Om cookies</a></li>
            <li class="u-p-x-1"><button id="ot-sdk-btn" class="o-footer__link o-footer__about-link ot-sdk-show-settings">Anpassa kakor</button></li>
          </ul>
        </nav>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="wrapper-fluid">
	<div class="o-footer" id="siteFooter">
		<div class="row">
			<div class="grid-18 o-footer__info">
				<div class="row">
					<div class="grid-18 grid-lg-9 o-footer__info__freetext">
						{{{footer_text}}}
					</div>
					<div class="grid-18 grid-lg-9 o-footer__info__contact">
						<div class="row o-footer__info__contact__row-first">
							<div class="grid-md-9 grid-lg-18 grid-xl-9 grid-18 o-footer__info__address1">
								{{{contact_1}}}
							</div>
							<div class="grid-md-9 grid-lg-18 grid-xl-9 grid-18 o-footer__info__address2">
								{{{contact_2}}}
							</div>
						</div>
						<div class="row o-footer__info__contact__row-second">
							<div class="grid-19 grid-md-9 o-footer__info__ISO">
								<a href="{{ISO_link}}" class="o-footer__link o-footer__external-link">
									<img src="{{ISO_image}}" class="o-footer__external-logo" alt="Certifierade enligt ISO/IEC 27001:2013">
									<span>{{{ISO_text}}}</span>
								</a>
							</div>
							<div class="grid-19 grid-md-9 o-footer__info__CC">
								<a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.sv" class="o-footer__link o-footer__external-link">
									<img class="o-footer__external-logo o-footer__external-logo--cc" src="https://svenskarnaochinternet.se/app/uploads/2019/10/ccby.png" alt="{{CC_license}}">
									<span>{{{CC_license}}}</span>
								</a>
							</div>
						</div>
					</div>
				</div>
			</div>
		</div>
		<div class="row">
			<div class="grid-18 o-footer__logotypes">
				<div class="row">
					<div class="o-footer__logotypes__item">
						<a href="https://svenskarnaochinternet.se" class="o-footer__logotypes__item__link">
							<div class="o-footer__logotypes__item__inner">
								<div class="o-footer__logotypes__item__front">
									<img class="o-footer__logotype" alt="Svenskarna och internet" src="https://static.internetstiftelsen.se/images/logotypes/svenskarna-och-internet.svg">
								</div>
								<div class="o-footer__logotypes__item__back">
									<h2>{{site_heading_1}}</h2>
									<span>{{site_description_1}}</span>
								</div>
							</div>
						</a>
					</div>
					<div class="o-footer__logotypes__item">
						<a href="https://internetdagarna.se" class="o-footer__logotypes__item__link">
							<div class="o-footer__logotypes__item__inner">
								<div class="o-footer__logotypes__item__front">
									<img class="o-footer__logotype" alt="Internetdagarna" src="https://static.internetstiftelsen.se/images/logotypes/internetdagarna.svg">
								</div>
								<div class="o-footer__logotypes__item__back">
									<h2>{{site_heading_2}}</h2>
									<span>{{site_description_2}}</span>
								</div>
							</div>
						</a>
					</div>
					<div class="o-footer__logotypes__item">
						<a href="https://goto10.se" class="o-footer__logotypes__item__link">
							<div class="o-footer__logotypes__item__inner">
								<div class="o-footer__logotypes__item__front">
									<img class="o-footer__logotype" alt="Goto10" src="https://static.internetstiftelsen.se/images/logotypes/goto-10.svg">
								</div>
								<div class="o-footer__logotypes__item__back">
									<h2>{{site_heading_3}}</h2>
									<span>{{site_description_3}}</span>
								</div>
							</div>
						</a>
					</div>
					<!--<div class="o-footer__logotypes__item">
						<a href="https://bredbandskollen.se" class="o-footer__logotypes__item__link">
							<div class="o-footer__logotypes__item__inner">
								<div class="o-footer__logotypes__item__front">
									<img class="o-footer__logotype" alt="Bredbandskollen" src="https://static.internetstiftelsen.se/images/logotypes/bredbandskollen.svg">
								</div>
								<div class="o-footer__logotypes__item__back">
									<h2>{{site_heading_4}}</h2>
									<span>{{site_description_4}}</span>
								</div>
							</div>
						</a>
					</div>-->
					<div class="o-footer__logotypes__item">
						<a href="https://internetmuseum.se" class="o-footer__logotypes__item__link">
							<div class="o-footer__logotypes__item__inner">
								<div class="o-footer__logotypes__item__front">
									<img class="o-footer__logotype" alt="Internetmuseum" src="https://static.internetstiftelsen.se/images/logotypes/internetmuseum.svg">
								</div>
								<div class="o-footer__logotypes__item__back">
									<h2>{{site_heading_5}}</h2>
									<span>{{site_description_5}}</span>
								</div>
							</div>
						</a>
					</div>
					<div class="o-footer__logotypes__item">
						<a href="https://digitalalektioner.se" class="o-footer__logotypes__item__link">
							<div class="o-footer__logotypes__item__inner">
								<div class="o-footer__logotypes__item__front">
									<img class="o-footer__logotype" alt="Digitala lektioner" src="https://static.internetstiftelsen.se/images/logotypes/digitala-lektioner.svg">
								</div>
								<div class="o-footer__logotypes__item__back">
									<h2>{{site_heading_6}}</h2>
									<span>{{site_description_6}}</span>
								</div>
							</div>
						</a>
					</div>
					<div class="o-footer__logotypes__item">
						<a href="https://digitalalektioner.se" class="o-footer__logotypes__item__link">
							<div class="o-footer__logotypes__item__inner">
								<div class="o-footer__logotypes__item__front">
									<img class="o-footer__logotype" alt="Internetkunskap" src="https://static.internetstiftelsen.se/images/logotypes/internetkunskap.svg">
								</div>
								<div class="o-footer__logotypes__item__back">
									<h2>{{site_heading_7}}</h2>
									<span>{{site_description_7}}</span>
								</div>
							</div>
						</a>
					</div>
					<!--<div class="o-footer__logotypes__item">
						<a href="https://internetstiftelsen.se" class="o-footer__logotypes__item__link">
							<div class="o-footer__logotypes__item__inner">
								<div class="o-footer__logotypes__item__front">
									<img class="o-footer__logotype" alt="Internetstiftelsen" src="https://static.internetstiftelsen.se/images/logotypes/internetstiftelsen.svg">
								</div>
								<div class="o-footer__logotypes__item__back">
									<h2>{{site_heading_8}}</h2>
									<span>{{site_description_8}}</span>
								</div>
							</div>
						</a>
					</div>-->
				</div>
			</div>
		</div>
		<div class="row">
			<div class="u-p-y-1 o-footer__bottom-links">
				<nav>
					<ul class="u-list-clean display-flex">
						<li class="u-p-x-1"><a href="https://internetstiftelsen.se/om-webbplatsen/" class="o-footer__link o-footer__about-link">Om webbplatsen</a></li>
						<li class="u-p-x-1"><a href="https://internetstiftelsen.se/om-webbplatsen/cookies/" class="o-footer__link o-footer__about-link">Om cookies</a></li>
						<li class="u-p-x-1"><button id="ot-sdk-btn" class="o-footer__link o-footer__about-link ot-sdk-show-settings">Anpassa kakor</button></li>
					</ul>
				</nav>
			</div>
		</div>
	</div>
</div>
{
 "id": "",
 "footer_text": "<p class=\"o-footer__paragraph\"><a href=\"https://internetstiftelsen.se\">Internetstiftelsen</a> verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. Vi är en oberoende organisation som säkerställer en stark och säker infrastruktur för internet i Sverige. Vårt mål är att alla ska våga och kunna använda internet. Vi finns i Sverige och ansvarar för den svenska toppdomänen .se och driften av toppdomänen .nu.</p>",
 "contact_1": "<ul class=\"u-list-clean o-footer__info__contact__address\"><li class=\"o-footer__info__contact__address__li\">Internetstiftelsen</li><li class=\"o-footer__info__contact__address__li\">Hammarby Kaj 10D</li><li class=\"o-footer__info__contact__address__li\">Box 92073</li><li class=\"o-footer__info__contact__address__li\">120 07 Stockholm</li></ul>",
 "contact_2": "<ul class=\"u-list-clean o-footer__info__contact__address\"><li class=\"o-footer__info__contact__address__li\">E-post: <a class=\"o-footer__link\" href=\"mailto:info@internetstiftelsen.se\">info@internetstiftelsen.se</a></li><li class=\"o-footer__info__contact__address__li\">Telefon: <a class=\"o-footer__link\" href=\"tel:084523500\">08-452 35 00</a></li><li class=\"o-footer__info__contact__address__li\">Organisationsnummer: 802405-0190</li></ul>",
 "ISO_link": "https://internetstiftelsen.se/docs/Certifikat_27001_UKAS_sv.pdf",
 "ISO_image": "https://internetstiftelsen.se/app/themes/internetstiftelsen/images/ISO_27001_2013_black_TM.svg",
 "ISO_text": "Certifierade enligt ISO/IEC<br>27001:2013",
 "CC_license": "Creative Commons licens<br>Erkännande 4.0 Internationell",
 "site_heading_1": "Svenskarna och internet",
 "site_description_1": "En årlig studie av svenska folkets internetvanor",
 "site_heading_2": "Internetdagarna",
 "site_description_2": "Internetdagarna är en konferens som arrangeras av Internetstiftelsen",
 "site_heading_3": "Goto 10",
 "site_description_3": "Goto 10 är en start- och mötesplats för internetrelaterade frågor som drivs av Internetstiftelsen",
 "site_heading_4": "Bredbandskollen",
 "site_description_4": "Bredbandskollen är ett oberoende konsumentverktyg som drivs av Internetstiftelsen",
 "site_heading_5": "Internetmuseum",
 "site_description_5": "Ett digitalt museum som byggts, och kureras av Internetstiftelsen",
 "site_heading_6": "Digitala lektioner",
 "site_description_6": "Öppen digital lärresurs med färdiga lektioner för alla stadier i grundskolan",
 "site_heading_7": "Internetkunskap",
 "site_description_7": "Samlad kunskap som hjälper dig att bli en säker och medveten internetanvändare",
 "site_heading_8": "Internetstiftelsen",
 "site_description_8": "Internetstiftelsen verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället"
}
 • Content:
  @charset 'UTF-8';
  
  @use "sass:math";
  
  $footer-font-size: 18px; // To ensure all footers on all sites have the same font size this component used pixel based values
  
  * { /* Because not all of the old sites have this */
  	box-sizing: border-box;
  }
  
  @include organism(footer) {
  	position: relative;
  	z-index: z_index(middleground);
  	transform: translateY(0);
  	border-top: 1px solid $color-ash;
  	font-size: $footer-font-size;
  
  	&.is-animated {
  		z-index: z_index(foreground);
  	}
  
  	@include e(logotype) {
  		width: 100%;
  		max-width: 250px;
  		height: 100%;
  
  		@include bp-up(xl) {
  			max-width: 300px;
  		}
  	}
  
  	@include e(link) {
  		@extend %normalize-links;
  
  		background-color: transparent;
  		color: $color-jade;
  		text-decoration: none;
  
  		&:hover,
  		&:focus {
  			background-color: transparent;
  			color: $color-jade;
  			text-decoration: underline;
  		}
  	}
  
  	@include e(info) {
  		background-color: $color-cyberspace;
  		color: $color-snow;
  		-webkit-font-smoothing: antialiased;
  		-moz-osx-font-smoothing: grayscale;
  
  		@include e(freetext) {
  			padding: rhythm(3) rhythm(3) rhythm(4) rhythm(3);
  			border-bottom: 1px solid $color-black;
  
  			@include bp-up(xl) {
  				padding: rhythm(4) rhythm(6);
  				border-bottom: 0;
  			}
  
  			p {
  				max-width: none;
  				margin-bottom: 27px;
  				font-size: $footer-font-size;
  
  				@include bp-up(xxl) {
  					@include make-col(14);
  					max-width: rem(612px);
  				}
  			}
  
  			a {
  				@extend %normalize-links;
  
  				color: $color-jade;
  				text-decoration: none;
  
  				&:hover,
  				&:focus {
  					color: $color-jade;
  					text-decoration: underline;
  				}
  
  				svg {
  					display: none;
  				}
  			}
  		}
  
  		@include e(contact) {
  			font-size: 80%;
  
  			@include bp-up(lg) {
  				border-left: 1px solid $color-black;
  			}
  
  			@include e(address) {
  				font-size: inherit;
  
  				@include e(li) {
  					font-size: #{($footer-font-size) - 3px};
  					line-height: 1.3;
  				}
  			}
  
  			@include bp-up(xxl) {
  				padding-right: rhythm(1);
  
  				& + & {
  					padding-right: 0;
  					padding-left: rhythm(1);
  				}
  			}
  
  			@include e(row-first) {
  				border-bottom: 1px solid $color-black;
  				overflow: hidden;
  
  				@include bp-up(lg) {
  					height: 70%;
  				}
  
  				@include bp-up(xl) {
  					height: 50%;
  				}
  			}
  
  			@include e(row-second) {
  				@include bp-up(lg) {
  					height: 30%;
  				}
  
  				@include bp-up(xl) {
  					height: 50%;
  				}
  			}
  		}
  
  		@include e(address1) {
  			padding: rhythm(3);
  			border-bottom: 1px solid $color-black;
  
  			@include bp-only(md) {
  				border-bottom: 0;
  			}
  
  			@include bp-up(xl) {
  				border-bottom: 0;
  				padding: rhythm(4) rhythm(3) rhythm(3) rhythm(6);
  			}
  		}
  
  		@include e(address2) {
  			padding: rhythm(3);
  
  			@include bp-only(md) {
  				border-left: 1px solid $color-black;
  			}
  
  			@include bp-up(xl) {
  				border-left: 1px solid $color-black;
  				padding-left: rhythm(6);
  				padding-top: rhythm(4);
  			}
  		}
  
  		@include e(ISO) {
  			border-bottom: 1px solid $color-black;
  			padding: rhythm(3);
  			display: flex;
  			align-items: center;
  
  			@include bp-up(md) {
  				border-bottom: 0;
  			}
  
  			@include bp-up(xl) {
  				padding: rhythm(3) rhythm(3) rhythm(4) rhythm(6);
  			}
  		}
  
  		@include e(CC) {
  			padding: rhythm(3);
  			display: flex;
  			align-items: center;
  
  			@include bp-up(md) {
  				border-left: 1px solid $color-black;
  			}
  
  			@include bp-up(xl) {
  				padding-left: rhythm(6);
  				padding-bottom: rhythm(4);
  			}
  		}
  	}
  
  	@include e(logotypes) {
  		max-width: 100%;
  		height: auto;
  		background-color: $color-snow;
  
  		@include e(item) {
  			display: flex;
  			flex-basis: 100%;
  			flex-grow: 1;
  			flex-shrink: 1;
  			justify-content: center;
  			min-height: 130px;
  			padding: 0 rhythm(6);
  			overflow: hidden;
  			border-bottom: 1px solid $color-ash;
  			border-left: 1px solid $color-ash;
  
  			@include bp-up(sm) {
  				flex-basis: 50%;
  				padding: 0;
  				min-height: 200px;
  			}
  
  			@include bp-only(sm) {
  				padding: 0 rhythm(2);
  			}
  
  			@include bp-up(md) {
  				flex-basis: 50%;
  			}
  
  			@include bp-up(lg) {
  				flex-basis: 33.333333%;
  			}
  
  			@include bp-up(xl) {
  				flex-basis: 16.666666%;
  			}
  
  			@include e(link) {
  				display: block;
  				width: 100%;
  				height: 100%;
  				padding: 0;
  				overflow: hidden;
  				perspective: 1000px;
  
  				@include bp-up(sm) {
  					&:hover,
  					&:focus {
  						[class*='inner'] {
  							transform: rotateY(180deg);
  						}
  					}
  				}
  
  				@include bp-up(sm) {
  					padding: 0;
  				}
  
  				@include bp-up(md) {
  					padding: 0 rhythm(4);
  				}
  
  				@include bp-up(xl) {
  					padding: 0 rhythm(3);
  				}
  			}
  
  			@include e(inner) {
  				position: relative;
  				width: 100%;
  				height: 100%;
  				transform-style: preserve-3d;
  				transition: transform 0.5s;
  				color: $color-cyberspace;
  				text-align: center;
  			}
  
  			@include e(front) {
  				position: absolute;
  				width: 100%;
  				height: 100%;
  				backface-visibility: hidden;
  				background-color: $color-snow;
  			}
  
  			@include e(back) {
  				display: flex;
  				position: absolute;
  				flex-direction: column;
  				align-items: center;
  				justify-content: center;
  				width: 100%;
  				height: 100%;
  				transform: rotateY(180deg);
  				backface-visibility: hidden;
  				background-color: $color-snow;
  
  				span {
  					display: inline-block;
  					max-width: 300px;
  
  					@include plumber(
  						$font-size: 1.7,
  						$line-height: 2
  					);
  				}
  
  				@include bp-only(xl) {
  					h2 {
  						font-size: rem(18px);
  						line-height: 1.3rem;
  					}
  				}
  			}
  		}
  	}
  
  	@include e(logo-link) {
  		display: flex;
  		justify-content: center;
  		background-color: transparent;
  		text-decoration: none;
  
  		&:hover,
  		&:focus {
  			background-color: transparent;
  			text-decoration: none;
  		}
  	}
  
  	@include e(external-link) {
  		display: flex;
  		align-items: center;
  		font-size: 12px;
  		font-size: #{($footer-font-size) - 5px};
  		line-height: 1.4;
  		text-decoration: none;
  	}
  
  	@include e(external-logo) {
  		width: rhythm(6);
  		max-width: 100%;
  		height: auto;
  		margin-right: rhythm(2);
  
  		@include m(cc) {
  			width: auto;
  		}
  	}
  
  	@include e(bottom-links) {
  		display: flex;
  		flex-wrap: wrap-reverse;
  		justify-content: center;
  		width: 100%;
  		background-color: $color-black;
  	}
  
  	@include e(about-link) {
  		font-size: #{($footer-font-size) - 4px};
  		-webkit-font-smoothing: antialiased;
  		-moz-osx-font-smoothing: grayscale;
  	}
  }
  
  @include b(o-footer-grid) {
  	position: relative;
  	flex-basis: 100%;
  	flex-grow: 1;
  	width: 100%;
  	max-width: 100%;
  	min-height: 1px;
  	padding-right: math.div($grid-gutter-width, 2);
  	padding-left: math.div($grid-gutter-width, 2);
  	-ms-flex-preferred-size: 0;
  	-webkit-box-flex: 1;
  	-ms-flex-positive: 1;
  
  	& + & {
  		margin-top: rhythm(2);
  	}
  
  	@include bp-up(sm) {
  		flex-basis: 0;
  
  		& + & {
  			margin-top: 0;
  		}
  	}
  }
  
 • URL: /components/raw/footer/_footer.scss
 • Filesystem Path: src/organisms/footer/_footer.scss
 • Size: 6.7 KB

No notes defined.