<style media="screen">
  :root {
    --m-info-box-border-color: #c27fec;
  }
</style>
<div class="m-info-box">
  <ul>
    <li>Nyttan med öppna licenser</li>
    <li>Att skilja på olika sorters licenser</li>
    <li>Om företagande och öppen källkod</li>
    <li>Hur du använder licenserna i praktiken</li>
    <li>Klargör vilka marknader du riktar dig till och registrera relevanta domäner.</li>
  </ul>
</div>
<style media="screen">
:root {
	--m-info-box-border-color: #c27fec;
}
</style>
<div class="m-info-box{{#if modifiers}} {{getmodifiers modifiers "m-info-box"}}{{/if}}{{#if additional_classes}} {{additional_classes}}{{/if}}">
	{{{text}}}
</div>
{
 "text": "<ul><li>Nyttan med öppna licenser</li><li>Att skilja på olika sorters licenser</li><li>Om företagande och öppen källkod</li><li>Hur du använder licenserna i praktiken</li><li>Klargör vilka marknader du riktar dig till och registrera relevanta domäner.</li></ul>"
}
 • Content:
  @charset 'UTF-8';
  
  @include molecule(info-box) {
  	margin: rhythm(4) 0;
  	padding: rhythm(4);
  	border-top: rem(4px) solid $color-lemon;
  	border-radius: $border-radius;
  	background-color: var(--snow-color);
  
  	> p,
  	> ul,
  	> ol {
  		&:last-child {
  			margin-bottom: 0;
  		}
  	}
  
  	@include bp-up(md) {
  		padding-right: rhythm(5.5);
  		padding-left: rhythm(5.5);
  	}
  
  	@include m(big) {
  		border-color: $color-jade;
  
  		p {
  			@extend %preamble;
  		}
  	}
  
  	@include m(basic) {
  		margin-top: 0;
  		padding: rhythm(2);
  		border-top: 0;
  		border-color: none;
  
  		@include bp-up(md) {
  			padding: rhythm(4);
  		}
  
  		@include bp-up(lg) {
  			padding-top: rhythm(6);
  			padding-right: rhythm(8);
  			padding-bottom: rhythm(6);
  			padding-left: rhythm(8);
  		}
  	}
  
  	@include m(custom-border) {
  		border-color: var(--m-info-box-border-color);
  	}
  }
  
 • URL: /components/raw/info-box/_info-box.scss
 • Filesystem Path: src/molecules/info-box/_info-box.scss
 • Size: 820 Bytes

No notes defined.