<div class="o-podcast-episodes__episode row no-gutters">
  <div class="grid-18 grid-sm-auto display-flex justify-content-center u-hide-sm">
    <figure>
      <img class="o-podcast-episodes__episode__image" src="https://ssl-static.libsyn.com/p/assets/a/9/6/5/a9653e010511f97e/internetpodden-logo.png" alt="Svenskarna och internet 2020">
    </figure>
  </div>
  <div class="grid">
    <div class="o-podcast-episodes__episode__meta">
      <span class="a-meta">53:04</span><span class="a-meta u-p-x-1">|</span><span class="a-meta">15 december, 2020</span>
    </div>
    <div class="o-podcast-episodes__episode__info">
      <h2 class="display-flex align-items-center">
        <button class="o-podcast-episodes__episode__button display-flex u-m-r-1 u-m-l-0 js-play-episode" data-src="https://traffic.libsyn.com/secure/internetpodden/20201215-svenskarna-och-internet-2020.mp3?dest-id&#x3D;1534313" data-title="Svenskarna och internet 2020" data-description="Årets högtidsstund för alla som älskar internetstatistik är här! Vår rapport Svenskarna och internet har utökats inför ett speciellt år med extra frågor kring Coronapandemin. Jannike Tillå, Måns Jonasson och Jenny Andersson från Internetstiftelsen diskuterar insikterna från årets rapport." data-image="https://ssl-static.libsyn.com/p/assets/a/9/6/5/a9653e010511f97e/internetpodden-logo.png" data-duration="53:04" type="button">
          <svg class="icon o-podcast-episodes__play-icon">
            <use xlink:href="#icon-play"></use>
          </svg>
          <div class="u-visuallyhidden">Spela avsnittet Svenskarna och internet 2020</div>
        </button>
        <a class="o-podcast-episodes__episode__link" href="#">Svenskarna och internet 2020</a>
      </h2>
      <p>Årets högtidsstund för alla som älskar internetstatistik är här! Vår rapport Svenskarna och internet har utökats inför ett speciellt år med extra frågor kring Coronapandemin. Jannike Tillå, Måns Jonasson och Jenny Andersson från Internetstiftelsen diskuterar insikterna från årets rapport.</p>
    </div>
    <div class="o-podcast-episodes__episode__share">
      <a class="o-podcast-episodes__episode__download-link" download href="https://traffic.libsyn.com/secure/internetpodden/20201215-svenskarna-och-internet-2020.mp3?dest-id&#x3D;1534313">
        <svg class="icon o-podcast-episodes__episode__download-icon background-peacock-light">
          <use xlink:href="#icon-download"></use>
        </svg>
        <span>Ladda ner</span>
      </a>
      <span class="o-podcast-episodes__episode__share__spacer">|</span>

      <dl class="o-podcast-episodes__episode__share__list u-list-clean">
        <dt><strong>Lyssna:</strong></dt>
        <dd><a href="" class="o-podcast-episodes__episode__listen-link">Spotify</a></dd>
        <dd><a href="" class="o-podcast-episodes__episode__listen-link">Apple</a></dd>
        <dd><a href="" class="o-podcast-episodes__episode__listen-link">Libsyn</a></dd>
      </dl>
    </div>
  </div>
</div>

<div id="site" data-namespace="">

  <div class="o-podcast-player o-podcast-player--hidden js-podcast" data-rss="https://internetpodden.libsyn.com/rss">
    <div class="wrapper">
      <div class="row justify-content-between align-items-center">
        <img src="https://ssl-static.libsyn.com/p/assets/a/9/6/5/a9653e010511f97e/internetpodden-logo.png" class="o-podcast-player__player__image js-image" alt="Svenskarna och internet 2020">
        <div class="o-podcast-player__player">
          <div class="o-podcast-player__player__show-info">
            <h4 class="o-podcast-player__title color-ruby js-title">Svenskarna och internet 2020</h4>
            <div class="display-flex align-items-center">
              <time class="o-podcast-player__playtime js-duration">53:04</time>
              <span class="o-podcast-player__spacer">-</span>
              <div class="o-podcast-player__description js-description">Årets högtidsstund för alla som älskar internetstatistik är här! Vår rapport Svenskarna och internet har utökats inför ett speciellt år med extra frågor kring Coronapandemin. Jannike Tillå, Måns Jonasson och Jenny Andersson från Internetstiftelsen diskuterar insikterna från årets rapport.</div>
            </div>
          </div>
          <div class="o-podcast-player__controls">
            <button type="button" class="o-podcast-player__button js-step-backward" title="Back 15 seconds">
              <span class="u-visuallyhidden">Back 15 seconds</span>
              <svg class="icon o-podcast-player__rewind-icon">
                <use xlink:href="#icon-backward-15"></use>
              </svg>
            </button>
            <button type="button" class="o-podcast-player__button o-podcast-player__button--play js-play-button" title="Play/Pause">
              <span class="u-visuallyhidden">Play/Pause</span>
              <svg class="icon o-podcast-player__play-icon js-play-icon">
                <use xlink:href="#icon-play"></use>
              </svg>
              <svg class="icon o-podcast-player__play-icon js-pause-icon is-hidden">
                <use xlink:href="#icon-pause"></use>
              </svg>
            </button>
            <button type="button" class="o-podcast-player__button js-step-forward" title="Forward 60 seconds">
              <span class="u-visuallyhidden">Forward 60 seconds</span>
              <svg class="icon o-podcast-player__rewind-icon">
                <use xlink:href="#icon-forward-60"></use>
              </svg>
            </button>
            <time class="o-podcast-player__timeleft js-timeleft">53:04</time>
            <audio controls id="podcastPlayer" class="u-visuallyhidden" src="https://traffic.libsyn.com/secure/internetpodden/20201215-svenskarna-och-internet-2020.mp3?dest-id&#x3D;1534313"></audio>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <button class="a-button a-button--standalone-icon a-button--icon o-podcast-player__close js-close-player">
      <span class="a-button__text">Sträng</span>
      <svg class=" icon a-button__icon">
        <use xlink:href="#icon-close"></use>
      </svg>
    </button>
    <div class="o-podcast-player__progressbar">
      <div class="o-podcast-player__progressbar__progress background-ruby js-progress"></div>
    </div>
  </div>
</div>
<{{getelement el "div"}} class="o-podcast-episodes__episode{{#if modifiers}} {{getmodifiers modifiers "o-podcast-episodes__episode"}}{{/if}} row no-gutters">
	<div class="grid-18 grid-sm-auto display-flex justify-content-center u-hide-sm">
		<figure>
			<img class="o-podcast-episodes__episode__image" src="{{#if episodeImage}}{{episodeImage}}{{/if}}" alt="Svenskarna och internet 2020">
		</figure>
	</div>
	<div class="grid">
		<div class="o-podcast-episodes__episode__meta">
			<span class="a-meta">{{duration}}</span><span class="a-meta u-p-x-1">|</span><span class="a-meta">{{date}}</span>
		</div>
		<div class="o-podcast-episodes__episode__info">
			{{#if is_hero}}
			<h1 class="display-flex align-items-center">
			{{else}}
			<h2 class="display-flex align-items-center">
			{{/if}}
				<button class="o-podcast-episodes__episode__button display-flex u-m-r-1 u-m-l-0 js-play-episode" data-src="{{src}}" data-title="{{title}}" data-description="{{description}}" data-image="{{episodeImage}}" data-duration="{{duration}}" type="button">
					<svg class="icon o-podcast-episodes__play-icon"><use xlink:href="#icon-play"></use></svg>
					<div class="u-visuallyhidden">Spela avsnittet {{title}}</div>
				</button>
				<{{getelement el2 "a"}} class="o-podcast-episodes__episode__link" href="#">{{title}}</{{getelement el2 "a"}}>
			{{#if is_hero}}
		</h1>
			{{else}}
			</h2>
			{{/if}}
			<p>{{description}}</p>
		</div>
		<div class="o-podcast-episodes__episode__share">
			<a class="o-podcast-episodes__episode__download-link" download href="{{src}}">
				{{> '@icon' id="download" additional_classes="o-podcast-episodes__episode__download-icon background-peacock-light"}}
				<span>Ladda ner</span>
			</a>
			<span class="o-podcast-episodes__episode__share__spacer">|</span>

			<dl class="o-podcast-episodes__episode__share__list u-list-clean">
				<dt><strong>Lyssna:</strong></dt>
				<dd><a href="" class="o-podcast-episodes__episode__listen-link">Spotify</a></dd>
				<dd><a href="" class="o-podcast-episodes__episode__listen-link">Apple</a></dd>
				<dd><a href="" class="o-podcast-episodes__episode__listen-link">Libsyn</a></dd>
			</dl>
		</div>
	</div>
</{{getelement el "div"}}>

{{#if is_single_episode}}
	{{> '@podcast--player' hidden=true}}
{{/if}}
{
 "playlist": false,
 "hidden": false,
 "src": "https://traffic.libsyn.com/secure/internetpodden/20201215-svenskarna-och-internet-2020.mp3?dest-id=1534313",
 "image": true,
 "title": "Svenskarna och internet 2020",
 "description": "Årets högtidsstund för alla som älskar internetstatistik är här! Vår rapport Svenskarna och internet har utökats inför ett speciellt år med extra frågor kring Coronapandemin. Jannike Tillå, Måns Jonasson och Jenny Andersson från Internetstiftelsen diskuterar insikterna från årets rapport.",
 "duration": "53:04",
 "has_modifier": false,
 "is_single_episode": true,
 "date": "15 december, 2020",
 "episodeImage": "https://ssl-static.libsyn.com/p/assets/a/9/6/5/a9653e010511f97e/internetpodden-logo.png"
}
 • Content:
  @charset "UTF-8";
  
  @include organism(podcast-episodes) {
  
  	// Episode
  	@include e(episode) {
  		justify-content: center;
  		margin-right: 0;
  		margin-left: 0;
  		padding: rhythm(2);
  		border-radius: $border-radius;
  		background-color: $color-snow;
  
  		@include bp-up(sm) {
  			padding-right: rhythm(2);
  			padding-left: rhythm(2);
  		}
  
  		@include bp-up(md) {
  			justify-content: flex-start;
  		}
  
  		@include bp-up(md) {
  			padding: rhythm(3);
  		}
  
  		@include m(list) {
  			margin-bottom: rhythm(2);
  
  			@include e(image) {
  				display: none;
  
  				@include bp-up(md) {
  					display: block;
  					width: rem(170px);
  					height: rem(170px);
  				}
  			}
  		}
  
  		@include m(hero) {
  			padding-right: 0;
  			padding-left: 0;
  			border-radius: 0;
  			background-color: transparent;
  
  			@include bp-up(md) {
  				flex-direction: row-reverse;
  				align-items: center;
  			}
  
  			@include e(image) {
  				width: rem(310px);
  				height: rem(310px);
  				margin-right: 0;
  				margin-left: rhythm(4);
  			}
  
  			@include e(info) {
  				> p {
  					overflow: visible;
  					text-overflow: inherit;
  					white-space: normal;
  				}
  			}
  
  			@include e(link) {
  				pointer-events: none;
  			}
  		}
  
  		@include e(image) {
  			margin-bottom: rhythm(2);
  			border-radius: $border-radius;
  
  			@include bp-down(sm) {
  				display: none;
  			}
  
  			@include bp-up(sm) {
  				display: block;
  				width: rem(255px);
  				height: rem(255px);
  				margin-right: rhythm(3);
  			}
  		}
  
  		@include e(meta) {
  			display: flex;
  			margin-bottom: rhythm(1);
  		}
  
  		@include e(info) {
  			h1 span {
  				pointer-events: none;
  			}
  
  			h1 svg {
  				width: $icon-size-large * 1.5;
  				height: $icon-size-large * 1.5;
  			}
  
  			h2 svg {
  				width: $icon-size-large * 1.2;
  				height: $icon-size-large * 1.2;
  			}
  
  			> p {
  				overflow: hidden;
  				text-overflow: ellipsis;
  				white-space: nowrap;
  
  				@include bp-up(sm-xs) {
  					overflow: visible;
  					text-overflow: inherit;
  					white-space: normal;
  				}
  			}
  		}
  
  		@include e(link) {
  			color: $color-cyberspace;
  			text-decoration: none;
  
  			&:hover,
  			&:focus {
  				text-decoration: underline;
  			}
  		}
  
  		@include e(button) {
  			display: flex;
  			align-items: center;
  			margin: 0 rhythm(1);
  			padding: 0;
  			border: 0;
  			background-color: transparent;
  
  			&:hover {
  				> svg {
  					fill: $color-ruby;
  				}
  			}
  
  			* {
  				pointer-events: none;
  			}
  		}
  
  		@include e(share) {
  			display: flex;
  			flex-wrap: wrap;
  			align-items: center;
  			margin-top: rhythm(1);
  
  			@include e(spacer) {
  				display: none;
  				margin-bottom: rhythm(2);
  
  				@include bp-up(lg) {
  					display: block;
  					margin-right: rhythm(2);
  					margin-bottom: 0;
  					margin-left: rhythm(2);
  					line-height: 1;
  				}
  			}
  
  			@include e(list) {
  				display: flex;
  				flex-basis: 100%;
  
  				> dt {
  					margin-right: rhythm(2);
  				}
  
  				> dd {
  					margin-left: 0;
  				}
  
  				@include bp-up(lg) {
  					flex-basis: auto;
  				}
  			}
  		}
  
  		@include e(listen-link) {
  			margin-right: rhythm(2);
  			color: $color-cyberspace;
  		}
  
  		@include e(download-link) {
  			display: flex;
  			flex-basis: 100%;
  			flex-grow: 1;
  			margin-bottom: rhythm(2);
  			color: $color-cyberspace;
  
  			> span {
  				font-family: $font-family-base;
  				font-size: $size-base;
  				text-decoration: underline;
  			}
  
  			> svg {
  				transform: translateY(3px);
  			}
  
  			@include bp-up(lg) {
  				margin-bottom: 0;
  			}
  
  			@include bp-up(md) {
  				flex-basis: auto;
  				flex-grow: 0;
  			}
  		}
  
  		@include e(download-icon) {
  			width: $icon-size;
  			height: $icon-size;
  			margin-right: rhythm(1);
  			padding: 3px;
  			border-radius: $border-radius;
  		}
  	}
  }
  
  // Track list (Prototype)
  @include organism(podcast-track-list) {
  	display: flex;
  	flex-direction: column;
  
  	> li {
  		display: flex;
  		padding: rhythm(1) rhythm(2);
  
  		+ li {
  			border-top: 1px solid $color-concrete;
  		}
  
  		> button {
  			display: flex;
  			align-items: center;
  		}
  	}
  }
  
 • URL: /components/raw/podcast/_podcast-episodes.scss
 • Filesystem Path: src/organisms/podcast/_podcast-episodes.scss
 • Size: 3.9 KB
 • Content:
  @charset "UTF-8";
  
  @use "sass:math";
  
  @include organism(podcast-player) {
  
  	// Player
  
  	$time-left-width: rem(65px);
  
  	position: fixed;
  	z-index: z_index(middlegroundImportant);
  	right: 0;
  	bottom: 0;
  	left: 0;
  	padding: rhythm(1) 0 0 0;
  	transform: translateY(0);
  	transition: transform 0.25s ease-out;
  	background-color: $color-snow;
  	box-shadow: 0 -#{rhythm(1)} rhythm(3) lighten($color-cyberspace, 70%);
  
  	@include m(hidden) {
  		transform: translateY(100%);
  		box-shadow: none;
  	}
  
  	@include e(player) {
  		display: flex;
  		flex-grow: 1;
  		align-items: center;
  
  		@include e(show-info) {
  			display: none;
  
  			@include bp-up(sm) {
  				display: block;
  			}
  		}
  
  		@include e(image) {
  			display: none;
  
  			@include bp-up(md) {
  				display: flex;
  				flex-grow: 0;
  				width: rhythm(7);
  				height: rhythm(7);
  				margin-right: rhythm(2);
  				border-radius: $border-radius;
  			}
  		}
  	}
  
  	@include e(show-info) {
  		display: flex;
  		flex-direction: column;
  	}
  
  	@include e(title) {
  		margin-bottom: 0;
  		color: $color-ruby;
  		font-family: $font-family-headings;
  		overflow: hidden;
  		text-overflow: ellipsis;
  		white-space: nowrap;
  		max-width: rem(200px);
  
  		@include bp-up(sm) {
  			max-width: rem(250px);
  		}
  
  		@include bp-up(lg) {
  			max-width: rem(500px);
  		}
  	}
  
  	@include e(description) {
  		display: block;
  		max-width: rem(200px);
  		overflow: hidden;
  		text-overflow: ellipsis;
  		white-space: nowrap;
  
  		> p {
  			display: none;
  		}
  
  		@include bp-up(sm) {
  			max-width: rem(250px);
  		}
  
  		@include bp-up(lg) {
  			max-width: rem(500px);
  		}
  	}
  
  	@include e(playtime) {
  		@include bp-between(sm, md) {
  			display: none;
  		}
  	}
  
  	@include e(spacer) {
  		@include bp-between(sm, md) {
  			display: none;
  		}
  	}
  
  	@include e(controls) {
  		display: flex;
  		flex-grow: 1;
  		align-items: center;
  		justify-content: center;
  	}
  
  	@include e(spacer) {
  		margin-right: rhythm(0.5);
  		margin-left: rhythm(0.5);
  	}
  
  	@include e(button) {
  		display: flex;
  		align-items: center;
  		margin: 0 rhythm(1);
  		padding: 0;
  		border: 0;
  		background-color: transparent;
  
  		&:hover {
  			> svg {
  				fill: $color-ruby;
  			}
  		}
  	}
  
  	@include e(timeleft) {
  		min-width: $time-left-width;
  	}
  
  	@include e(rewind-icon) {
  		width: $icon-size-large * 1.2;
  		height: $icon-size-large * 1.2;
  	}
  
  	@include e(forward-icon) {
  		width: $icon-size-large * 1.2;
  		height: $icon-size-large * 1.2;
  	}
  
  	@include e(play-icon) {
  		display: block;
  		width: $icon-size-large * 1.5;
  		height: $icon-size-large * 1.5;
  	}
  
  	@include e(progressbar) {
  		flex-wrap: wrap;
  		width: 100%;
  		height: rhythm(0.5);
  		margin-top: rhythm(1);
  		background-color: $color-concrete;
  
  		@include e(progress) {
  			width: 0;
  			height: rhythm(1);
  		}
  	}
  
  	@include e(close) {
  		position: absolute;
  		right: rhythm(0.5);
  		top: 50%;
  		transform: translateY(-50%);
  
  		@include bp-up(xxl) {
  			right: rhythm(2);
  		}
  	}
  }
  
 • URL: /components/raw/podcast/_podcast-player.scss
 • Filesystem Path: src/organisms/podcast/_podcast-player.scss
 • Size: 2.9 KB
 • Content:
  let namespace;
  const namespaceElement = document.querySelector('#site');
  const podCast = document.querySelector('.js-podcast');
  const audio = document.getElementById('podcastPlayer');
  const jsTrackList = document.querySelector('.js-track-list');
  const title = document.querySelector('.js-title');
  const description = document.querySelector('.js-description');
  const image = document.querySelector('.js-image');
  const progress = document.querySelector('.js-progress');
  const durationElement = document.querySelector('.js-duration');
  const timeleftElement = document.querySelector('.js-timeleft');
  const stepForward = document.querySelector('.js-step-forward');
  const stepBackward = document.querySelector('.js-step-backward');
  const playButton = document.querySelector('.js-play-button');
  const playIcon = document.querySelector('.js-play-icon');
  const pauseIcon = document.querySelector('.js-pause-icon');
  const closeButton = document.querySelector('.js-close-player');
  let rssURL = '';
  
  if (podCast) {
  	rssURL = podCast.dataset.rss;
  }
  
  if (!namespaceElement) {
  	namespace = '';
  } else {
  	namespace = namespaceElement.dataset.namespace;
  }
  
  function timeupdate() {
  	audio.addEventListener('timeupdate', () => {
  		const duration = parseInt(audio.duration, 10);
  		const currentTime = parseInt(audio.currentTime, 10);
  		const timeLeft = duration - currentTime;
  		let s; let
  			m;
  
  		s = timeLeft % 60;
  		m = Math.floor(timeLeft / 60) % 60;
  
  		s = s < 10 ? `0${s}` : s;
  		m = m < 10 ? `0${m}` : m;
  
  		if (timeLeft > 0) {
  			timeleftElement.classList.remove('u-visibility-hidden');
  			timeleftElement.innerHTML = `${m}:${s}`;
  		}
  	}, false);
  }
  
  let html = '';
  
  function getItems(el) {
  	html += `
  	<li>
  		<button
  			class="${namespace}o-podcast-player__button display-flex js-play-episode"
  			data-src="${el.querySelector('enclosure').getAttribute('url')}"
  			data-title="${el.querySelector('title').innerHTML}"
  			data-description="${el.querySelector('description').innerHTML.replace(/(<([^>]+)>)/gi, '').replace('<![CDATA[', '').replace(']]>', '')}"
  			data-image="${el.querySelector('image').getAttribute('href')}"
  			data-duration="${el.querySelector('duration').innerHTML}"
  			type="button"><svg class="icon ${namespace}o-podcast-player__play-icon u-m-r-2"><use xlink:href="#icon-play"></use></svg></div><div class="u-visuallyhidden">Spela avsnittet ${el.querySelector('title').innerHTML}</div></button>
  		<div class="${namespace}o-podcast-player__show-info">
  			<div class="${namespace}o-podcast-player__title">${el.querySelector('title').innerHTML}</div>
  			<div class="${namespace}o-podcast-player__description js-description">${el.querySelector('description').innerHTML}</div>
  		</div>
  	</li>
  `;
  
  	if (jsTrackList) {
  		jsTrackList.innerHTML = html;
  	}
  }
  
  if (rssURL) {
  	fetch(rssURL)
  		.then((response) => response.text())
  		.then((str) => new window.DOMParser().parseFromString(str, 'text/xml'))
  		.then((data) => {
  			const items = data.querySelectorAll('item');
  
  			items.forEach(getItems);
  		});
  }
  
  function playEpisode(playBtn) {
  	audio.src = playBtn.dataset.src;
  	durationElement.innerHTML = playBtn.dataset.duration;
  	title.innerHTML = playBtn.dataset.title;
  	description.innerHTML = playBtn.dataset.description;
  	image.src = playBtn.dataset.image;
  	podCast.classList.remove(`${namespace}o-podcast-player--hidden`);
  	timeleftElement.classList.add('u-visibility-hidden');
  
  	if (audio.play) {
  		audio.pause();
  		pauseIcon.classList.remove('is-hidden');
  		playIcon.classList.add('is-hidden');
  
  		audio.currentTime = 0;
  	}
  
  	audio.play();
  	timeupdate();
  
  	setTimeout(() => {
  		timeleftElement.classList.remove('u-visibility-hidden');
  	}, 1000);
  }
  
  document.body.addEventListener('click', (e) => {
  	const playBtn = e.target.closest('.js-play-episode');
  	if (playBtn) {
  		e.preventDefault();
  
  		// Clear old episodedata
  		audio.currentTime = 0;
  		timeupdate();
  		audio.pause();
  		sessionStorage.removeItem('episodeData');
  
  		// Play new episode
  		playEpisode(playBtn);
  	}
  });
  
  if (playButton) {
  	playButton.addEventListener('click', () => {
  		if (audio.paused) {
  			audio.muted = false;
  			audio.play();
  			pauseIcon.classList.remove('is-hidden');
  			playIcon.classList.add('is-hidden');
  			timeleftElement.classList.add('u-visibility-hidden');
  			timeupdate();
  			timeleftElement.classList.remove('u-visibility-hidden');
  		} else {
  			audio.pause();
  			pauseIcon.classList.add('is-hidden');
  			playIcon.classList.remove('is-hidden');
  		}
  	});
  }
  
  if (audio) {
  	audio.onended = () => {
  		pauseIcon.classList.add('is-hidden');
  		playIcon.classList.remove('is-hidden');
  		timeleftElement.classList.add('u-visibility-hidden');
  	};
  
  	audio.ontimeupdate = () => {
  		const timer = `${(audio.currentTime / audio.duration) * 100}%`;
  		progress.style.width = timer;
  	};
  }
  
  if (stepForward) {
  	stepForward.addEventListener('click', () => {
  		audio.currentTime += 60;
  		timeupdate();
  	});
  }
  
  if (stepBackward) {
  	stepBackward.addEventListener('click', () => {
  		audio.currentTime -= 15;
  		timeupdate();
  	});
  }
  
  function saveState() {
  	const podcastData = {
  		podCastTitle: title.innerHTML,
  		episodeDescription: description.innerHTML,
  		episodeSrc: audio.src,
  		episodeCurrentTime: audio.currentTime,
  		episodeDuration: durationElement.innerHTML,
  		episodeImage: image.src,
  	};
  
  	sessionStorage.setItem('episodeData', JSON.stringify(podcastData));
  
  	if (!audio.paused) {
  		let existing = sessionStorage.getItem('episodeData');
  		existing = existing ? JSON.parse(existing) : {};
  		existing.podcastWasPlaying = true;
  		sessionStorage.setItem('episodeData', JSON.stringify(existing));
  	} else {
  		let existing = sessionStorage.getItem('episodeData');
  		existing = existing ? JSON.parse(existing) : {};
  		existing.podcastWasPlaying = false;
  		sessionStorage.setItem('episodeData', JSON.stringify(existing));
  	}
  }
  
  // Handle continous play when user leaves the page
  if (podCast) {
  	window.addEventListener('visibilitychange', saveState);
  	window.addEventListener('beforeunload', saveState);
  }
  
  if (sessionStorage.getItem('episodeData') && podCast) {
  	const arr = JSON.parse(sessionStorage.getItem('episodeData'));
  
  	if (arr.episodeCurrentTime) {
  		podCast.classList.remove(`${namespace}o-podcast-player--hidden`);
  		audio.src = arr.episodeSrc;
  		image.src = arr.episodeImage;
  		title.innerHTML = arr.podCastTitle;
  		description.innerHTML = arr.episodeDescription;
  		durationElement.innerHTML = arr.episodeDuration;
  
  		if (arr.podcastWasPlaying === true) {
  			const playPromise = audio.play();
  
  			if (playPromise !== undefined) {
  				playPromise.then(() => {
  					// Continue playing audio on reload
  					audio.currentTime = arr.episodeCurrentTime;
  					timeupdate();
  					audio.play();
  					pauseIcon.classList.remove('is-hidden');
  					playIcon.classList.add('is-hidden');
  				}).catch(() => {
  					// User reloaded page manually. Cannot play audio
  					audio.addEventListener('loadedmetadata', () => {
  						audio.currentTime = arr.episodeCurrentTime;
  						timeupdate();
  					});
  
  					pauseIcon.classList.add('is-hidden');
  					playIcon.classList.remove('is-hidden');
  					audio.pause();
  				});
  			}
  		} else {
  			audio.addEventListener('loadedmetadata', () => {
  				audio.currentTime = arr.episodeCurrentTime;
  				timeupdate();
  			});
  			pauseIcon.classList.add('is-hidden');
  			playIcon.classList.remove('is-hidden');
  			audio.pause();
  		}
  	}
  }
  
  if (closeButton) {
  	closeButton.addEventListener('click', () => {
  		audio.currentTime = 0;
  		timeupdate();
  		audio.pause();
  		sessionStorage.removeItem('episodeData');
  		podCast.classList.add(`${namespace}o-podcast-player--hidden`);
  	});
  }
  
 • URL: /components/raw/podcast/podcast.js
 • Filesystem Path: src/organisms/podcast/podcast.js
 • Size: 7.6 KB

No notes defined.