<section class="o-mailchimp o-mailchimp--static" data-mailchimp="iis-mailchimp-static-form" id="iis-mailchimp-static-form">
  <div class="wrapper">
    <div class="o-mailchimp__wrapper">
      <div class="row flex-row-reverse o-mailchimp__close">
        <button type="button" class="a-button a-button--transparent a-button--icon js-close-mailchimp-popup">
          <span class="a-button__text">Stäng</span>
          <svg class="icon a-button__icon">
            <use xlink:href="#icon-close"></use>
          </svg>
        </button>
      </div>
      <div class="row flex-row-reverse o-mailchimp__row-bottom">
        <div class="o-mailchimp__image-container grid-18 grid-lg-10">
          <img src="/assets/images/hero.jpg" alt="hero" class="o-mailchimp__image">
        </div>
        <div class="o-mailchimp__content grid-18 grid-lg-8">
          <h1 class="o-mailchimp__headline">Nyhetsbrev från Internetstiftelsen</h1>
          <p class="o-mailchimp__preamble">Cirka en gång i månaden tipsar vi om intressanta evenemang och roliga projekt som vi driver. Se till att du håller dig uppdaterad genom att prenumerera på nyhetsbrevet!</p>
          <form action="./" method="post">
            <div class="m-form-control row">
              <div class="m-form__row grid-18 grid-lg-14 grid-md-10 u-m-b-2">
                <div class="field-group">
                  <label for="email" class="a-label u-visuallyhidden">Din e-postadress</label>
                  <input type="email" class="a-input js-mailchimp-email" name="email" placeholder="Din e-postadress" required />
                </div>
              </div>
              <div class="m-form__row grid-18 grid-lg-14 grid-md-10 u-m-b-2">
                <fieldset class="field-group">
                  <legend>Årskurs</legend>
                  <div class="checkbox">
                    <input id="F-3" name="groups" class="o-mailchimp__policy-agree a-checkbox u-visuallyhidden" type="checkbox" value="F-3" />
                    <label for="F-3" class="u-p-r-0"><span>F-3</span></label>
                  </div>
                  <div class="checkbox">
                    <input id="4-6" name="groups" class="o-mailchimp__policy-agree a-checkbox u-visuallyhidden" type="checkbox" value="4-6" />
                    <label for="4-6" class="u-p-r-0"><span>4-6</span></label>
                  </div>
                  <div class="checkbox">
                    <input id="7-9" name="groups" class="o-mailchimp__policy-agree a-checkbox u-visuallyhidden" type="checkbox" value="7-9" />
                    <label for="7-9" class="u-p-r-0"><span>7-9</span></label>
                  </div>
                  <div class="checkbox">
                    <input id="Gymnasiet" name="groups" class="o-mailchimp__policy-agree a-checkbox u-visuallyhidden" type="checkbox" value="Gymnasiet" />
                    <label for="Gymnasiet" class="u-p-r-0"><span>Gymnasiet</span></label>
                  </div>
                </fieldset>
              </div>
              <div class="m-form__row grid-18 grid-lg-14 grid-md-10">
                <div class="o-mailchimp__policy">
                  <fieldset class="field-group">
                    <legend class="u-visuallyhidden">Integritetspolicy</legend>
                    <div class="checkbox">
                      <input id="pa-iis-mailchimp-static-form" name="policy-agree" class="o-mailchimp__policy-agree a-checkbox u-visuallyhidden" type="checkbox" value="1" />
                      <label for="pa-iis-mailchimp-static-form" class="u-p-r-0"><span>Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av <a href="https://internetstiftelsen.se/om-webbplatsen/integritetspolicy-for-besokare-pa-internetstiftelsens-webbplatser/" target="_blank" class="u-link">integritetspolicyn</a></span></label>
                    </div>
                  </fieldset>
                </div>
              </div>
            </div>
            <input type="text" name="hname" class="mailchimp__hname-field is-hidden" placeholder="Leave this field empty" />
            <input type="hidden" name="mailchimp_list" value="b28f7d99cd" />
            <input type="hidden" name="tags" value="" />
            <button type="submit" class="a-button js-mailchimp-btn has-loader u-m-t-2">
              <span class="a-button__text">Prenumerera</span>
            </button>
            <div data-mailchimp-result="1"></div>
          </form>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
<section class="o-mailchimp o-mailchimp--sliding" data-mailchimp="iis-mailchimp-sliding-form" id="iis-mailchimp-sliding-form" data-slider-delay="5000" aria-hidden="true">
  <div class="wrapper">
    <div class="o-mailchimp__wrapper">
      <div class="row flex-row-reverse o-mailchimp__close">
        <button type="button" class="a-button a-button--transparent a-button--icon js-close-mailchimp-popup" aria-controls="iis-mailchimp-sliding-form">
          <span class="a-button__text">Stäng</span>
          <svg class="icon a-button__icon">
            <use xlink:href="#icon-close"></use>
          </svg>
        </button>
      </div>
      <div class="row flex-row-reverse o-mailchimp__row-bottom">
        <div class="o-mailchimp__image-container grid-18 grid-lg-10">
          <img src="/assets/images/hero.jpg" alt="hero" class="o-mailchimp__image">
        </div>
        <div class="o-mailchimp__content grid-18 grid-lg-8">
          <h1 class="o-mailchimp__headline">Nyhetsbrev från Internetstiftelsen</h1>
          <p class="o-mailchimp__preamble">Cirka en gång i månaden tipsar vi om intressanta evenemang och roliga projekt som vi driver. Se till att du håller dig uppdaterad genom att prenumerera på nyhetsbrevet!</p>
          <form action="./" method="post">
            <div class="m-form-control row">
              <div class="m-form__row grid-18 grid-lg-14 grid-md-10 u-m-b-2">
                <div class="field-group">
                  <label for="email" class="a-label u-visuallyhidden">Din e-postadress</label>
                  <input type="email" class="a-input js-mailchimp-email" name="email" placeholder="Din e-postadress" required />
                </div>
              </div>
              <div class="m-form__row grid-18 grid-lg-14 grid-md-10 u-m-b-2">
                <fieldset class="field-group">
                  <legend>Årskurs</legend>
                  <div class="checkbox">
                    <input id="F-3" name="groups" class="o-mailchimp__policy-agree a-checkbox u-visuallyhidden" type="checkbox" value="F-3" />
                    <label for="F-3" class="u-p-r-0"><span>F-3</span></label>
                  </div>
                  <div class="checkbox">
                    <input id="4-6" name="groups" class="o-mailchimp__policy-agree a-checkbox u-visuallyhidden" type="checkbox" value="4-6" />
                    <label for="4-6" class="u-p-r-0"><span>4-6</span></label>
                  </div>
                  <div class="checkbox">
                    <input id="7-9" name="groups" class="o-mailchimp__policy-agree a-checkbox u-visuallyhidden" type="checkbox" value="7-9" />
                    <label for="7-9" class="u-p-r-0"><span>7-9</span></label>
                  </div>
                  <div class="checkbox">
                    <input id="Gymnasiet" name="groups" class="o-mailchimp__policy-agree a-checkbox u-visuallyhidden" type="checkbox" value="Gymnasiet" />
                    <label for="Gymnasiet" class="u-p-r-0"><span>Gymnasiet</span></label>
                  </div>
                </fieldset>
              </div>
              <div class="m-form__row grid-18 grid-lg-14 grid-md-10">
                <div class="o-mailchimp__policy">
                  <fieldset class="field-group">
                    <legend class="u-visuallyhidden">Integritetspolicy</legend>
                    <div class="checkbox">
                      <input id="pa-iis-mailchimp-sliding-form" name="policy-agree" class="o-mailchimp__policy-agree a-checkbox u-visuallyhidden" type="checkbox" value="1" />
                      <label for="pa-iis-mailchimp-sliding-form" class="u-p-r-0">
                        <span>Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av <a href="https://internetstiftelsen.se/om-webbplatsen/integritetspolicy-for-besokare-pa-internetstiftelsens-webbplatser/" target="_blank" class="u-link">integritetspolicyn</a></span>
                      </label>
                    </div>
                  </fieldset>
                </div>
              </div>
            </div>
            <input type="text" name="hname" class="mailchimp__hname-field is-hidden" placeholder="Leave this field empty" />
            <input type="hidden" name="mailchimp_list" value="b28f7d99cd" />
            <input type="hidden" name="tags" value="" />
            <button type="submit" class="a-button js-mailchimp-btn has-loader u-m-t-2">
              <span class="a-button__text">Prenumerera</span>
            </button>
            <div data-mailchimp-result="1"></div>
          </form>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
<section class="o-mailchimp o-mailchimp--static" data-mailchimp="iis-mailchimp-static-form" id="iis-mailchimp-static-form">
	<div class="wrapper">
		<div class="o-mailchimp__wrapper">
			<div class="row flex-row-reverse o-mailchimp__close">
				<button type="button" class="a-button a-button--transparent a-button--icon js-close-mailchimp-popup">
					<span class="a-button__text">Stäng</span>
					<svg class="icon a-button__icon">
						<use xlink:href="#icon-close"></use>
					</svg>
				</button>
			</div>
			<div class="row flex-row-reverse o-mailchimp__row-bottom">
				{{#if has_image}}
				<div class="o-mailchimp__image-container grid-18 grid-lg-10">
					<img src="/assets/images/hero.jpg" alt="hero" class="o-mailchimp__image">
				</div>
				{{else}}
				<div class="o-mailchimp__image-container grid-18 grid-lg-10">
					<div class="o-mailchimp__image-missing">
						{{>@icon id="email"}}
					</div>
				</div>
				{{/if}}
				<div class="o-mailchimp__content grid-18 grid-lg-8">
					<h1 class="o-mailchimp__headline">{{heading}}</h1>
					<p class="o-mailchimp__preamble">{{preable}}</p>
					<form action="./" method="post">
						<div class="m-form-control row">
							<div class="m-form__row grid-18 grid-lg-14 grid-md-10 u-m-b-2">
								<div class="field-group">
									<label for="email" class="a-label u-visuallyhidden">{{label}}</label>
									<input type="email" class="a-input js-mailchimp-email" name="email" placeholder="{{label}}" required/>
								</div>
							</div>
							{{#if has_groups}}
							<div class="m-form__row grid-18 grid-lg-14 grid-md-10 u-m-b-2">
								<fieldset class="field-group">
									<legend>{{group_name}}</legend>
									{{#each groups}}
									<div class="checkbox">
										<input id="{{text}}" name="groups" class="o-mailchimp__policy-agree a-checkbox u-visuallyhidden" type="checkbox" value="{{text}}" />
										<label for="{{text}}" class="u-p-r-0"><span>{{{text}}}</span></label>
									</div>
									{{/each}}
								</fieldset>
							</div>
							{{/if}}
							<div class="m-form__row grid-18 grid-lg-14 grid-md-10">
								<div class="o-mailchimp__policy">
									<fieldset class="field-group">
										<legend class="u-visuallyhidden">{{policy_agree_short}}</legend>
										<div class="checkbox">
											<input id="pa-iis-mailchimp-static-form" name="policy-agree" class="o-mailchimp__policy-agree a-checkbox u-visuallyhidden" type="checkbox" value="1" />
											<label for="pa-iis-mailchimp-static-form" class="u-p-r-0"><span>{{{policy_agree}}}</span></label>
										</div>
									</fieldset>
								</div>
							</div>
						</div>
						<input type="text" name="hname" class="mailchimp__hname-field is-hidden" placeholder="Leave this field empty" />
						<input type="hidden" name="mailchimp_list" value="b28f7d99cd" />
						<input type="hidden" name="tags" value="" />
						<button type="submit" class="a-button js-mailchimp-btn has-loader u-m-t-2">
							<span class="a-button__text">{{subscribe}}</span>
						</button>
						<div data-mailchimp-result="1"></div>
					</form>
				</div>
			</div>
		</div>
	</div>
</section>
<section class="o-mailchimp o-mailchimp--sliding" data-mailchimp="iis-mailchimp-sliding-form" id="iis-mailchimp-sliding-form" data-slider-delay="5000" aria-hidden="true">
	<div class="wrapper">
		<div class="o-mailchimp__wrapper">
			<div class="row flex-row-reverse o-mailchimp__close">
				<button type="button" class="a-button a-button--transparent a-button--icon js-close-mailchimp-popup" aria-controls="iis-mailchimp-sliding-form">
					<span class="a-button__text">Stäng</span>
					<svg class="icon a-button__icon">
						<use xlink:href="#icon-close"></use>
					</svg>
				</button>
			</div>
			<div class="row flex-row-reverse o-mailchimp__row-bottom">
				{{#if has_image}}
				<div class="o-mailchimp__image-container grid-18 grid-lg-10">
					<img src="/assets/images/hero.jpg" alt="hero" class="o-mailchimp__image">
				</div>
				{{else}}
				<div class="o-mailchimp__image-container grid-18 grid-lg-10">
					<div class="o-mailchimp__image-missing">
						{{>@icon id="email"}}
					</div>
				</div>
				{{/if}}
				<div class="o-mailchimp__content grid-18 grid-lg-8">
					<h1 class="o-mailchimp__headline">{{heading}}</h1>
					<p class="o-mailchimp__preamble">{{preable}}</p>
					<form action="./" method="post">
						<div class="m-form-control row">
							<div class="m-form__row grid-18 grid-lg-14 grid-md-10 u-m-b-2">
								<div class="field-group">
									<label for="email" class="a-label u-visuallyhidden">{{label}}</label>
									<input type="email" class="a-input js-mailchimp-email" name="email" placeholder="{{label}}" required/>
								</div>
							</div>
							{{#if has_groups}}
							<div class="m-form__row grid-18 grid-lg-14 grid-md-10 u-m-b-2">
								<fieldset class="field-group">
									<legend>{{group_name}}</legend>
									{{#each groups}}
									<div class="checkbox">
										<input id="{{text}}" name="groups" class="o-mailchimp__policy-agree a-checkbox u-visuallyhidden" type="checkbox" value="{{text}}" />
										<label for="{{text}}" class="u-p-r-0"><span>{{{text}}}</span></label>
									</div>
									{{/each}}
								</fieldset>
							</div>
							{{/if}}
							<div class="m-form__row grid-18 grid-lg-14 grid-md-10">
								<div class="o-mailchimp__policy">
									<fieldset class="field-group">
										<legend class="u-visuallyhidden">{{policy_agree_short}}</legend>
										<div class="checkbox">
											<input id="pa-iis-mailchimp-sliding-form" name="policy-agree" class="o-mailchimp__policy-agree a-checkbox u-visuallyhidden" type="checkbox" value="1" />
											<label for="pa-iis-mailchimp-sliding-form" class="u-p-r-0">
												<span>{{{policy_agree}}}</span>
											</label>
										</div>
									</fieldset>
								</div>
							</div>
						</div>
						<input type="text" name="hname" class="mailchimp__hname-field is-hidden" placeholder="Leave this field empty" />
						<input type="hidden" name="mailchimp_list" value="b28f7d99cd" />
						<input type="hidden" name="tags" value="" />
						<button type="submit" class="a-button js-mailchimp-btn has-loader u-m-t-2">
							<span class="a-button__text">{{subscribe}}</span>
						</button>
						<div data-mailchimp-result="1"></div>
					</form>
				</div>
			</div>
		</div>
	</div>
</section>
{
 "has_image": true,
 "heading": "Nyhetsbrev från Internetstiftelsen",
 "preable": "Cirka en gång i månaden tipsar vi om intressanta evenemang och roliga projekt som vi driver. Se till att du håller dig uppdaterad genom att prenumerera på nyhetsbrevet!",
 "label": "Din e-postadress",
 "policy_agree": "Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av <a href=\"https://internetstiftelsen.se/om-webbplatsen/integritetspolicy-for-besokare-pa-internetstiftelsens-webbplatser/\" target=\"_blank\" class=\"u-link\">integritetspolicyn</a>",
 "policy_agree_short": "Integritetspolicy",
 "subscribe": "Prenumerera",
 "email_help_text": "E-post är obligatoriskt",
 "has_groups": true,
 "group_name": "Årskurs",
 "groups": [
  {
   "text": "F-3"
  },
  {
   "text": "4-6"
  },
  {
   "text": "7-9"
  },
  {
   "text": "Gymnasiet"
  }
 ]
}
 • Content:
  @charset 'UTF-8';
  
  @include organism(mailchimp) {
  	clear: both;
  
  	@include e(wrapper) {
  		@include card-shadow($color-cyberspace, 0.2);
  
  		margin-top: rhythm(4);
  		margin-bottom: rhythm(8);
  		padding: rhythm(2);
  		border-radius: $border-radius;
  		background-color: $color-snow;
  	}
  
  	@include e(close) {
  		display: none;
  	}
  
  	@include e(image-container) {
  		margin-bottom: rhythm(2);
  
  		@include bp-up(lg) {
  			display: flex;
  			display: -webkit-box; // Weird Sarafi bug needs this
  			width: 50%;
  			margin-bottom: 0;
  		}
  	}
  
  	@include e(image) {
  		display: block;
  		flex-grow: 0;
  		border-radius: $border-radius;
  		object-fit: cover;
  	}
  
  	@include e(image-missing) {
  		display: flex;
  		align-items: center;
  		justify-content: center;
  		width: 100%;
  		height: 100%;
  		padding: rhythm(4);
  		border-radius: $border-radius;
  		background-color: $color-cyberspace;
  
  		svg {
  			width: 80%;
  			height: 80%;
  			min-height: rhythm(20);
  			fill: $color-jade;
  		}
  	}
  
  	@include e(content) {
  		padding: 0 rhythm(3) 0 rhythm(3);
  
  		@include bp-up(lg) {
  			padding-right: rhythm(4);
  		}
  	}
  
  	@include m(sliding) {
  		position: fixed;
  		z-index: z_index(foregroundMinus);
  		top: rhythm(1);
  		right: -500px;
  		bottom: rhythm(1);
  		max-width: 420px;
  		transition: right ease-out 0.35s;
  
  		&.is-visible {
  			right: 0;
  
  			@include e(wrapper) {
  				display: block;
  				border: 1px solid $color-ash;
  			}
  		}
  
  		@include bp-up(sm) {
  			top: auto;
  		}
  
  		@include e(wrapper) {
  			display: none;
  			margin-top: 0;
  			margin-bottom: 0;
  		}
  
  		@include e(row-bottom) {
  			max-height: calc(100vh - 94px);
  			overflow-x: hidden;
  			overflow-y: auto;
  
  			@include bp-up(sm) {
  				max-height: none;
  				overflow: visible;
  			}
  		}
  
  		@include e(close) {
  			display: flex;
  		}
  
  		@include e(image-container) {
  			display: none;
  		}
  
  		@include e(content) {
  			flex: 0 0 100%;
  			width: 100%;
  			max-width: 100%;
  			padding-right: rhythm(3);
  			padding-bottom: rhythm(2);
  			overflow-y: auto;
  			max-height: calc(100vh - 77px);
  		}
  
  		@include b(m-form__row) {
  			flex: 0 0 100%;
  			width: 100%;
  			max-width: 100%;
  		}
  	}
  }
  
 • URL: /components/raw/mailchimp/_mailchimp.scss
 • Filesystem Path: src/organisms/mailchimp/_mailchimp.scss
 • Size: 2.1 KB
 • Content:
  import debounce from '../../assets/js/debounce';
  
  const slidingForm = document.querySelector('[class*="--sliding"]');
  const staticForm = document.querySelector('[class*="--static"]');
  const closeButton = document.querySelector('[class*="--sliding"] .js-close-mailchimp-popup');
  let timeout;
  let timer;
  const throttle = 66; // Trigger event every 66ms
  const visibleClass = 'is-visible';
  const cookieName = 'internetstiftelsen-mailchimp-form-closed';
  const currentProtocol = document.location.protocol;
  const queryString = window.location.search;
  const urlParams = new URLSearchParams(queryString);
  const noForm = urlParams.get('noForm');
  
  // Set cookie
  function setCookie(name, value, days) {
  	const d = new Date();
  	d.setTime(d.getTime() + 24 * 60 * 60 * 1000 * days);
  
  	if (currentProtocol === 'https:') {
  		document.cookie = `${name}=${value};path=/;SameSite=Strict;Secure;expires=${d.toGMTString()}`;
  	} else {
  		document.cookie = `${name}=${value};path=/;SameSite=Strict;expires=${d.toGMTString()}`;
  	}
  }
  
  // Get cookie
  function getCookie(name) {
  	const v = document.cookie.match(`(^|;) ?${name}=([^;]*)(;|$)`);
  	return v ? v[2] : null;
  }
  
  // User is sent from email campaign with URL parameter ?noForm=true,
  // set cookie and don't show slide-in form
  if (noForm) {
  	setCookie(cookieName, 'YES', 7);
  }
  
  if (slidingForm) {
  	timeout = slidingForm.getAttribute('data-slider-delay');
  
  	// Add hidden attribute on page load
  	slidingForm.setAttribute('aria-hidden', 'true');
  }
  
  function isInViewport(element) {
  	let top = element.offsetTop;
  	const height = element.offsetHeight;
  
  	while (element.offsetParent) {
  		element = element.offsetParent; // eslint-disable-line
  		top += element.offsetTop;
  	}
  
  	return (
  		top < (window.pageYOffset + window.innerHeight)
  		&& (top + height) > window.pageYOffset
  	);
  }
  
  function slideForm() {
  	if (!getCookie(cookieName)) {
  		const inViewport = isInViewport(staticForm);
  		clearTimeout(timer);
  
  		if (!inViewport) {
  			// The static form is not in the viewport, start timeout to show the sliding form
  			timer = setTimeout(() => {
  				slidingForm.classList.add(visibleClass);
  				slidingForm.setAttribute('aria-hidden', 'false');
  			}, timeout);
  		} else {
  			slidingForm.classList.remove(visibleClass);
  			slidingForm.setAttribute('aria-hidden', 'true');
  		}
  	}
  }
  
  const elementIsInViewport = debounce(() => {
  	if (slidingForm) {
  		slideForm();
  	}
  }, throttle);
  
  window.addEventListener('scroll', () => {
  	elementIsInViewport();
  });
  function closeForm() {
  	setCookie(cookieName, 'YES', 7);
  	slidingForm.classList.remove(visibleClass);
  	slidingForm.setAttribute('aria-hidden', 'true');
  }
  
  if (closeButton) {
  	closeButton.addEventListener('click', () => {
  		closeForm();
  	});
  }
  
 • URL: /components/raw/mailchimp/mailchimp.js
 • Filesystem Path: src/organisms/mailchimp/mailchimp.js
 • Size: 2.7 KB

MailChimp Newsletter component

This component is specifically made to work together with the iis-mailchimp plugin. It consists of two forms, one static and one “slide-in” form. The slide-in form has a delay attribute on it controlled from Wordpress admin.

The two forms are never shown on screen at once, when the static form scrolls into view, the slide-in form is hidden if visible and the timer is cleared. If the static forms is once again out of viewport the timer restarts.

It the user clicks the slide-in form close button, a cookie is set and the slide-in form no longer slides into view. The cookie lasts 1 week. If the user is sent from email campaign with URL parameter ?noForm=true, the cookie is set show slide-in form won’t show.