<div class="wrapper-fluid o-mega-menu" aria-hidden="false" id="mega-menu">
  <div class="wrapper-fluid o-domain-search o-domain-search--is-in-mega-menu" id="domain-search-2" aria-hidden="true">
    <div class="wrapper u-p-x-0">
      <div class="grid">
        <div class="display-flex align-items-center">
          <div class="grid display-flex u-p-x-0">
            <label for="search-domain-2" class="u-visuallyhidden">sök en .se- eller .nu-domän</label>
            <input type="search" class="o-domain-search__input js-search-domain-input" autocomplete="off" placeholder="sök en .se- eller .nu-domän" id="search-domain-2">
            <button id="o-domain-search-submit" type="submit" class="a-button a-button--secondary o-domain-search__submit">
              <span class="a-button__text">Sök domän</span>
            </button>

            <button href="#" class="a-button a-button--icon" data-toggle-icon-target="myIcon" data-toggle-icon="arrow-forwards|check" data-toggle-text="Button with icon|Foo" data-toggle-target="boo">
              <span class="a-button__text" id="boo">Button with icon</span>
              <svg class="icon a-button__icon" id="myIcon">
                <use xlink:href="#icon-arrow-forwards"></use>
              </svg>
            </button>
          </div>
        </div>
        <div class="row o-domain-search__list-container">
          <div class="grid">
            <ul class="o-domain-search__list u-list-clean row">
              <li class="grid-18 grid-md-7 grid-xl-4">
                <a href="https://old.iis.se/domaner/registrera/tips/">Hur registrerar jag en domän?
                  <svg class="icon o-mega-menu__link__icon">
                    <use xlink:href="#icon-external-link"></use>
                  </svg>
                </a>
              </li>
              <li class="grid-18 grid-md-10 grid-xl-4">
                <a href="https://old.iis.se/domaner/kontakta-kundtjanst/?q=">
                  Ändra mina befintliga uppgifter
                  <svg class="icon o-mega-menu__link__icon">
                    <use xlink:href="#icon-external-link"></use>
                  </svg>
                </a>
              </li>
              <li class="grid-sm-18 grid-md-7 grid-xl-4">
                <a href="https://old.iis.se/domaner/aterforsaljare/">
                  Hitta återförsäljare av domäner
                  <svg class="icon o-mega-menu__link__icon">
                    <use xlink:href="#icon-external-link"></use>
                  </svg>
                </a>
              </li>
              <li class="grid-18 grid-md-10 grid-xl-4">
                <a href="https://old.iis.se/domaner/free/?q=">
                  Ta reda på ägaren av ett domännamn
                  <svg class="icon o-mega-menu__link__icon">
                    <use xlink:href="#icon-external-link"></use>
                  </svg>
                </a>
              </li>
            </ul>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="wrapper o-mega-menu__wrapper">
    <div class="row align-items-start">
      <div class="grid-18 grid-lg">
        <a href="#" class="o-mega-menu__link o-mega-menu__link--large">Domäner</a>
        <dl class="o-mega-menu__list">

          <dd class="o-mega-menu__list__item"><a href="#" class="o-mega-menu__link">Är domänen ledig?</a></dd>
          <dd class="o-mega-menu__list__item"><a href="#" class="o-mega-menu__link">Regler och beskrivning av whois</a></dd>
          <dd class="o-mega-menu__list__item"><a href="#" class="o-mega-menu__link">Registrera en domän</a></dd>
          <dd class="o-mega-menu__list__item"><a href="#" class="o-mega-menu__link">Villkor och regler</a></dd>
          <dd class="o-mega-menu__list__item"><a href="#" class="o-mega-menu__link">.se-/.nu-domäner som snart kan bli lediga</a></dd>
          <dd class="o-mega-menu__list__item"><a href="#" class="o-mega-menu__link">Tips innan du registrerar en domän/Inspiration och tips</a></dd>
          <dd class="o-mega-menu__list__item"><a href="#" class="o-mega-menu__link">Återförsäljare</a></dd>
          <dd class="o-mega-menu__list__item"><a href="#" class="o-mega-menu__link">Kontakta din kundtjänst</a></dd>
          <dd class="o-mega-menu__list__item"><a href="#" class="o-mega-menu__link">Så fungerar ett domännamn</a></dd>
          <dd class="o-mega-menu__list__item"><a href="#" class="o-mega-menu__link">Oseriösa metoder</a></dd>
          <dd class="o-mega-menu__list__item"><a href="#" class="o-mega-menu__link">Tvistlösning</a></dd>
          <dd class="o-mega-menu__list__item"><a href="#" class="o-mega-menu__link">Domännamnsbranschen</a></dd>
          <dd class="o-mega-menu__list__item"><a href="#" class="o-mega-menu__link">Tjänster</a></dd>
          <dd class="o-mega-menu__list__item"><a href="#" class="o-mega-menu__link">Domänstatistik</a></dd>
        </dl>
      </div>
      <div class="grid-18 grid-lg">
        <a href="#" class="o-mega-menu__link o-mega-menu__link--large">Kunskap</a>
        <dl class="o-mega-menu__list">
          <dt class="o-mega-menu__list__topic"><a href="#" class="o-mega-menu__link">För skolan</a></dt>
          <dd class="o-mega-menu__list__item"><a href="#" class="o-mega-menu__link">Digitala lektioner</a></dd>
          <dd class="o-mega-menu__list__item"><a href="#" class="o-mega-menu__link">Lärarfortbildning</a></dd>
          <dd class="o-mega-menu__list__item"><a href="#" class="o-mega-menu__link">Fördjupning</a></dd>
          <dt class="o-mega-menu__list__topic"><a href="#" class="o-mega-menu__link">För samhället</a></dt>
          <dd class="o-mega-menu__list__item"><a href="#" class="o-mega-menu__link">Svenskarna och internet</a></dd>
          <dd class="o-mega-menu__list__item"><a href="#" class="o-mega-menu__link">Projekt internetaccess</a></dd>
          <dd class="o-mega-menu__list__item"><a href="#" class="o-mega-menu__link">Federationers</a></dd>
        </dl>
      </div>
      <div class="grid-18 grid-lg">
        <a href="#" class="o-mega-menu__link o-mega-menu__link--large">Mötesplatser</a>
        <dl class="o-mega-menu__list">

          <dd class="o-mega-menu__list__item"><a href="#" class="o-mega-menu__link">Internetdagarna<svg class="icon o-mega-menu__link__icon">
                <use xlink:href="#icon-external-link"></use>
              </svg>
            </a></dd>
          <dd class="o-mega-menu__list__item"><a href="#" class="o-mega-menu__link">Goto 10<svg class="icon o-mega-menu__link__icon">
                <use xlink:href="#icon-external-link"></use>
              </svg>
            </a></dd>
          <dd class="o-mega-menu__list__item"><a href="#" class="o-mega-menu__link">Forskningssamarbeten<svg class="icon o-mega-menu__link__icon">
                <use xlink:href="#icon-external-link"></use>
              </svg>
            </a></dd>
          <dd class="o-mega-menu__list__item"><a href="#" class="o-mega-menu__link">Internetstiftelsen stöttar</a></dd>
          <dd class="o-mega-menu__list__item"><a href="#" class="o-mega-menu__link">Investeringar<svg class="icon o-mega-menu__link__icon">
                <use xlink:href="#icon-external-link"></use>
              </svg>
            </a></dd>
        </dl>
      </div>
      <div class="grid-18 grid-lg">
        <a href="#" class="o-mega-menu__link o-mega-menu__link--large">Om oss</a>
        <dl class="o-mega-menu__list">
          <dt class="o-mega-menu__list__topic"><a href="#" class="o-mega-menu__link">Presentation</a></dt>
          <dd class="o-mega-menu__list__item"><a href="#" class="o-mega-menu__link">Jobba hos oss<svg class="icon o-mega-menu__link__icon">
                <use xlink:href="#icon-external-link"></use>
              </svg>
            </a></dd>
          <dd class="o-mega-menu__list__item"><a href="#" class="o-mega-menu__link">Press</a></dd>
          <dd class="o-mega-menu__list__item"><a href="#" class="o-mega-menu__link">Pressbilder och fotografier</a></dd>
          <dd class="o-mega-menu__list__item"><a href="#" class="o-mega-menu__link">Kontakt</a></dd>
        </dl>
      </div>
      <div class="grid-18 grid-lg">
        <a href="#" class="o-mega-menu__link o-mega-menu__link--large">English</a>
        <dl class="o-mega-menu__list">

          <dd class="o-mega-menu__list__item"><a href="#" class="o-mega-menu__link">Lorem ipsum</a></dd>
          <dd class="o-mega-menu__list__item"><a href="#" class="o-mega-menu__link">Dolor sit amet</a></dd>
          <dd class="o-mega-menu__list__item"><a href="#" class="o-mega-menu__link">Aenean sodales vestibulum</a></dd>
        </dl>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="wrapper-fluid o-mega-menu{{#if modifier}} {{modifier}}{{/if}}" aria-hidden="{{hidden}}" id="{{id}}">
	{{#if domain_search}}
		{{> @domain-search hidden="true" id="domain-search-2" input_id="search-domain-2" label="sök en .se- eller .nu-domän" addidional_classes="o-domain-search--is-in-mega-menu"}}
	{{/if}}
	<div class="wrapper o-mega-menu__wrapper">
		<div class="row align-items-start">
			{{#each columns}}
				<div class="grid-18 grid-lg">
					<a href="#" class="o-mega-menu__link o-mega-menu__link--large">{{headline}}</a>
					<dl class="o-mega-menu__list">
						{{#each topics}}
							{{#if topic}}<dt class="o-mega-menu__list__topic"><a href="#" class="o-mega-menu__link">{{topic}}</a></dt>{{/if}}
							{{#each items}}
								<dd class="o-mega-menu__list__item"><a href="#" class="o-mega-menu__link">{{item}}{{#if external}}{{> @icon id="external-link" additional_classes="o-mega-menu__link__icon"}}{{/if}}</a></dd>
							{{/each}}
						{{/each}}
					</dl>
				</div>
			{{/each}}
		</div>
	</div>
	{{#if search}}
	<div class="row o-mega-menu__search__wrapper background-jade">
		<div class="wrapper">
			<div class="row align-items-center">
				<div class="grid-auto u-p-r-0">
					<span class="o-search__icon">
						<svg class="icon">
							<use xlink:href="#icon-search"></use>
						</svg>
					</span>
				</div>
				<form role="search" method="get" action="/" class="grid u-p-l-0 display-flex">
					<label for="" class="u-visuallyhidden">sök internetstiftelsen.se</label>
					<input type="search" name="s" class="o-search__input" value="" placeholder="sök internetstiftelsen.se" aria-describedby="number-of-hits" id="">
					<button id="o-search-result-submit" type="submit" class="a-button a-button a-button--large-responsive o-search__submit">
						<span class="a-button__text">Sök</span>
					</button>
				</form>
			</div>
		</div>
	</div>
	{{/if}}
</div>
{
 "hidden": "false",
 "id": "mega-menu",
 "modifier": "",
 "columns": [
  {
   "headline": "Domäner",
   "topics": [
    {
     "topic": "",
     "items": [
      {
       "item": "Är domänen ledig?"
      },
      {
       "item": "Regler och beskrivning av whois"
      },
      {
       "item": "Registrera en domän"
      },
      {
       "item": "Villkor och regler"
      },
      {
       "item": ".se-/.nu-domäner som snart kan bli lediga"
      },
      {
       "item": "Tips innan du registrerar en domän/Inspiration och tips"
      },
      {
       "item": "Återförsäljare"
      },
      {
       "item": "Kontakta din kundtjänst"
      },
      {
       "item": "Så fungerar ett domännamn"
      },
      {
       "item": "Oseriösa metoder"
      },
      {
       "item": "Tvistlösning"
      },
      {
       "item": "Domännamnsbranschen"
      },
      {
       "item": "Tjänster"
      },
      {
       "item": "Domänstatistik"
      }
     ]
    }
   ]
  },
  {
   "headline": "Kunskap",
   "topics": [
    {
     "topic": "För skolan",
     "items": [
      {
       "item": "Digitala lektioner"
      },
      {
       "item": "Lärarfortbildning"
      },
      {
       "item": "Fördjupning"
      }
     ]
    },
    {
     "topic": "För samhället",
     "items": [
      {
       "item": "Svenskarna och internet"
      },
      {
       "item": "Projekt internetaccess"
      },
      {
       "item": "Federationers"
      }
     ]
    }
   ]
  },
  {
   "headline": "Mötesplatser",
   "topics": [
    {
     "topic": "",
     "items": [
      {
       "item": "Internetdagarna",
       "external": true
      },
      {
       "item": "Goto 10",
       "external": true
      },
      {
       "item": "Forskningssamarbeten",
       "external": true
      },
      {
       "item": "Internetstiftelsen stöttar"
      },
      {
       "item": "Investeringar",
       "external": true
      }
     ]
    }
   ]
  },
  {
   "headline": "Om oss",
   "topics": [
    {
     "topic": "Presentation",
     "items": [
      {
       "item": "Jobba hos oss",
       "external": true
      },
      {
       "item": "Press"
      },
      {
       "item": "Pressbilder och fotografier"
      },
      {
       "item": "Kontakt"
      }
     ]
    }
   ]
  },
  {
   "headline": "English",
   "topics": [
    {
     "topic": "",
     "items": [
      {
       "item": "Lorem ipsum"
      },
      {
       "item": "Dolor sit amet"
      },
      {
       "item": "Aenean sodales vestibulum"
      }
     ]
    }
   ]
  }
 ],
 "domain_search": true
}
 • Content:
  $border-color: darken($color-jade, 5%);
  
  @include organism(mega-menu) {
  	z-index: z_index(middlegroundImportant);
  	padding-right: 0;
  	padding-left: 0;
  	transition: transform 0.25s ease-out;
  	background-color: $color-jade-light;
  
  	&[aria-hidden='true'] {
  		display: none;
  		transform: translateY(-115%);
  	}
  
  	&[aria-hidden='false'] {
  		transform: translateY(0);
  
  		+ {
  			@include organism(domain-search) {
  				display: none;
  			}
  		}
  	}
  
  	&[tabindex='-1'] {
  		a,
  		button,
  		input {
  			visibility: hidden;
  		}
  	}
  
  	@include e(wrapper) {
  		padding-top: rhythm(3);
  
  		@include bp-down(md) {
  			padding-right: rhythm(1);
  			padding-left: rhythm(1);
  		}
  	}
  
  	@include e(list) {
  		margin-top: rhythm(1);
  
  		@include e(topic) {
  			margin-top: rhythm(2);
  			margin-bottom: rhythm(0.5);
  			padding: rhythm(1) rhythm(1);
  			border-bottom: 1px solid $border-color;
  			font-family: $font-family-headings;
  
  			&:first-child {
  				margin-top: 0;
  			}
  		}
  
  		@include e(item) {
  			margin: 0 0 rhythm(0.5) 0;
  			padding: rhythm(1) rhythm(1);
  
  			& + & {
  				border-top: 1px solid $border-color;
  			}
  		}
  
  		@include bp-up(lg) {
  
  			@include e(topic) {
  				padding: 0;
  				border-bottom: 0;
  			}
  
  			@include e(item) {
  				margin-bottom: rhythm(1);
  				padding: 0;
  				line-height: 1.3;
  
  				& + & {
  					border-top: 0;
  				}
  			}
  		}
  	}
  
  	@include e(link) {
  		display: inline-flex;
  		align-items: baseline;
  		color: $color-cyberspace;
  		text-decoration: none;
  
  		&:hover {
  			&:not(span) {
  				text-decoration: underline;
  			}
  		}
  
  		@include m(large) {
  			display: block;
  			padding: 0 rhythm(1);
  			font-family: $font-family-headings;
  			font-size: rem(23px);
  			white-space: nowrap;
  
  			@include bp-up(lg) {
  				padding: 0;
  			}
  		}
  
  		@include e(icon) {
  			width: $icon-size-smallest;
  			height: $icon-size-smallest;
  			flex-shrink: 0;
  			margin-left: rhythm(0.5);
  		}
  	}
  
  	@include bp-up(lg) {
  		padding-bottom: 0;
  
  		@include e(link) {
  			@include m(large) {
  				padding: 0;
  			}
  		}
  	}
  
  	@include e(search) {
  		@include e(wrapper) {
  			padding: rhythm(2) rhythm(1);
  
  			@include bp-up(md) {
  				padding: rhythm(3) rhythm(2);
  			}
  		}
  	}
  }
  
 • URL: /components/raw/mega-menu/_mega-menu.scss
 • Filesystem Path: src/organisms/mega-menu/_mega-menu.scss
 • Size: 2.1 KB
 • Content:
  import { createFocusTrap } from 'focus-trap';
  /**
   * Collect the needed elements.
   */
  const html = document.querySelector('html');
  const megaMenuButton = document.querySelector('.js-toggle-mega-menu');
  const megaMenu = document.getElementById('megaMenu');
  const content = document.getElementById('siteMain');
  const header = document.getElementById('siteHeader');
  const footer = document.getElementById('siteFooter');
  const alert = document.querySelector('.js-dismiss-alert');
  const isIE11 = !!window.MSInputMethodContext && !!document.documentMode;
  let focusTrap = null;
  
  if (megaMenu) {
  	focusTrap = createFocusTrap(megaMenu);
  }
  
  /**
   * Check if the element is in the viewport
   *
   * @param {Element} element
   * @returns {boolean}
   */
  function isInViewport(element) {
  	const rect = element.getBoundingClientRect();
  
  	// Very simple since we only use it for the footer atm
  	return (
  		rect.top <= window.innerHeight
  	);
  }
  
  /**
   * Before the animations start we need to change how certain elements
   * are placed. The visual result should be exactly the same as before these changes.
   */
  function prepareAnimation() {
  	const scrollTop = window.scrollY || document.body.scrollTop;
  	const contentRect = content.getBoundingClientRect();
  	const inViewport = isInViewport(footer);
  
  	header.style.flex = '1 0 auto';
  
  	if (!isIE11) {
  		const initialFooterTop = footer.getBoundingClientRect().top;
  		megaMenu.style.cssText = 'display: block; flex: 1';
  
  		content.style.cssText = `
  	    position: absolute;
  	    top: ${scrollTop + contentRect.top}px;
  	    left: 0;
  	    right: 0;
  	    bottom: 0;
  	    overflow: hidden;
  	  `;
  
  		if (!inViewport) {
  			footer.style.transform = 'translateY(100%)';
  		} else {
  			requestAnimationFrame(() => {
  				const newFooterTop = footer.getBoundingClientRect().top;
  
  				if (newFooterTop > initialFooterTop) {
  					footer.style.transform = `translateY(-${newFooterTop - initialFooterTop}px)`;
  				}
  			});
  		}
  	}
  }
  
  /**
   * Removes all changes to all elements that took part in the animations.
   */
  function removeAnimationPreparations() {
  	content.removeAttribute('style');
  	footer.removeAttribute('style');
  	header.removeAttribute('style');
  	megaMenu.removeAttribute('style');
  }
  
  /**
   * Animate the mega menu and footer into the view
   */
  function animateIn() {
  	megaMenuButton.setAttribute('aria-expanded', 'true');
  	megaMenu.setAttribute('aria-hidden', 'false');
  	if (!isIE11) {
  		footer.style.cssText = 'transform: translateY(0); transition: transform 0.25s ease-in-out;';
  		footer.classList.add('is-animated');
  	}
  }
  
  /**
   * Preparations before the hide animation starts.
   * The visual result should be exactly the same as before these changes.
   */
  function prepareOutAnimation() {
  	const headerRect = megaMenu.getBoundingClientRect();
  	const initialFooterTop = footer.getBoundingClientRect().top;
  
  	/* Take into account it the site has an alert message at the top */
  	let alertHeight;
  
  	if (alert) {
  		alertHeight = alert.offsetHeight;
  	} else {
  		alertHeight = 0;
  	}
  
  	megaMenu.style.cssText = `
      position: absolute;
      top: ${headerRect.top - alertHeight}px;
      left: 0;
      right: 0;
      display: block;
  	`;
  
  	content.removeAttribute('style');
  	header.removeAttribute('style');
  
  	if (!isIE11) {
  		requestAnimationFrame(() => {
  			const newFooterTop = footer.getBoundingClientRect().top;
  
  			footer.style.transition = 'none';
  
  			if (initialFooterTop > newFooterTop) {
  				footer.style.transform = `translateY(${initialFooterTop - newFooterTop}px)`;
  			} else if (newFooterTop > initialFooterTop) {
  				footer.style.transform = `translateY(-${newFooterTop - initialFooterTop}px)`;
  			}
  		});
  	}
  }
  
  /**
   * Start the animation that hides the mega menu and footer.
   */
  function animateOut() {
  	megaMenuButton.setAttribute('aria-expanded', 'false');
  	megaMenu.setAttribute('aria-hidden', 'true');
  
  	if (!isIE11) {
  		footer.addEventListener('transitionend', removeAnimationPreparations, { once: true });
  		footer.style.transition = '0.25s ease-in-out';
  		footer.classList.remove('is-animated');
  
  		setTimeout(() => {
  			if (!isInViewport(footer)) {
  				footer.style.transform = 'translateY(100%)';
  			} else {
  				footer.style.transform = 'translateY(0)';
  			}
  		}, 4);
  	}
  }
  
  /**
   * Hide the mega menu (and footer)
   */
  function hideMegaMenu() {
  	if (megaMenu) {
  		if (megaMenu.getAttribute('aria-hidden') === 'true') {
  			return;
  		}
  
  		prepareOutAnimation();
  
  		setTimeout(() => {
  			requestAnimationFrame(animateOut);
  			if (html.classList.contains('tab-highlight')) {
  				focusTrap.deactivate();
  			}
  		}, 50);
  	}
  }
  
  /**
   * Show the mega menu (and footer)
   */
  function showMegaMenu() {
  	if (megaMenu.getAttribute('aria-hidden') === 'false') {
  		return;
  	}
  
  	prepareAnimation();
  
  	setTimeout(() => {
  		requestAnimationFrame(animateIn);
  		if (html.classList.contains('tab-highlight')) {
  			focusTrap.activate();
  		}
  	}, 50);
  }
  
  /**
   * Toggle the mega menu
   * @param {MouseEvent} e
   */
  function toggleMegaMenu(e) {
  	e.preventDefault();
  
  	if (megaMenu.getAttribute('aria-hidden') === 'false') {
  		hideMegaMenu();
  	} else {
  		showMegaMenu();
  	}
  }
  
  function handleMouseUp(e) {
  	const button = e.target.closest('.js-toggle-domain-search');
  
  	if (button && megaMenu.getAttribute('aria-hidden') === 'false') {
  		hideMegaMenu();
  	}
  }
  
  if (megaMenuButton && megaMenu) {
  	megaMenuButton.addEventListener('click', toggleMegaMenu);
  	document.addEventListener('mouseup', handleMouseUp);
  }
  
 • URL: /components/raw/mega-menu/mega-menu.js
 • Filesystem Path: src/organisms/mega-menu/mega-menu.js
 • Size: 5.5 KB

Mega menu

The domain search is only visisble on smaller screens when the global domain search is hidden.