<ul class="o-service-product-list">
  <li class="o-service-product-list__item">
    <div class="o-service-product-list__logo">
      <a href="http://www.gotit.se/"><img class="o-service-product-list__logo__image" src="https://www.skolfederation.se/wp-content/uploads/2017/02/logo_gotit.png" alt="Gotit AB"></a>
    </div>
    <div class="o-service-product-list__data">
      <dl class="o-service-product-list__data__list">
        <dt>Alvis</dt>
        <dd><a href="http://www.gotit.se/" class="u-link u-display-inline-block u-m-b-1">Gotit AB</a></dd>
        <dd>Ett IT-stöd anpassat för alla former av vuxenutbildning. Alvis stödjer vuxenutbildning i egenregi, upphandlad utbildning eller en blandning av dessa.</dd>
      </dl>
    </div>
  </li>
  <li class="o-service-product-list__item">
    <div class="o-service-product-list__logo">
      <a href="http://www.gotit.se/"><img class="o-service-product-list__logo__image" src="https://www.skolfederation.se/wp-content/uploads/2016/10/MV-Nordic_logotyp-180x34.png" alt="MV Nordic AB"></a>
    </div>
    <div class="o-service-product-list__data">
      <dl class="o-service-product-list__data__list">
        <dt>Det flexibla avtalet</dt>
        <dd><a href="http://www.gotit.se/" class="u-link u-display-inline-block u-m-b-1">MV Nordic AB</a></dd>
        <dd>Avtalen ger dig som uppköpare eller rektor möjlighet att hjälpa elever med dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter med att klara sig i skolan eller på en utbildning.</dd>
      </dl>
    </div>
  </li>
  <li class="o-service-product-list__item">
    <div class="o-service-product-list__logo">
      <a href="http://www.gotit.se/"><img class="o-service-product-list__logo__image" src="https://www.skolfederation.se/wp-content/uploads/2015/04/NoK_Logo_35mm.gif" alt="Natur &amp; kultur"></a>
    </div>
    <div class="o-service-product-list__data">
      <dl class="o-service-product-list__data__list">
        <dt>Digitalbok</dt>
        <dd><a href="http://www.gotit.se/" class="u-link u-display-inline-block u-m-b-1">Natur &amp; kultur</a></dd>
        <dd>En digitalbok är den tryckta boken i digitalt format. Läs boken på en pekplatta, datorn eller telefon.</dd>
      </dl>
    </div>
  </li>
</ul>
<ul class="o-service-product-list">
	{{#each items}}
		{{> '@members-service-product'}}
	{{/each}}
</ul>
{
 "provider": "Gotit AB",
 "logo": "https://www.skolfederation.se/wp-content/uploads/2017/02/logo_gotit.png",
 "description": "Ett IT-stöd anpassat för alla former av vuxenutbildning. Alvis stödjer vuxenutbildning i egenregi, upphandlad utbildning eller en blandning av dessa.",
 "serviceName": "Alvis",
 "heading": "Filtrera",
 "filter": true,
 "columns": [
  {
   "title": "Kategori",
   "textSearch": false,
   "checkboxes": [
    {
     "id": "tjansteleverantor",
     "checkboxLabel": "Tjänsteleverantör",
     "value": "0",
     "is_inline": false,
     "is_disabled": false
    },
    {
     "id": "anvandarorganisation",
     "checkboxLabel": "Användarorganisation",
     "value": "1",
     "is_inline": false,
     "is_disabled": false
    }
   ]
  }
 ],
 "items": [
  {
   "provider": "Gotit AB",
   "logo": "https://www.skolfederation.se/wp-content/uploads/2017/02/logo_gotit.png",
   "description": "Ett IT-stöd anpassat för alla former av vuxenutbildning. Alvis stödjer vuxenutbildning i egenregi, upphandlad utbildning eller en blandning av dessa.",
   "serviceName": "Alvis"
  },
  {
   "provider": "MV Nordic AB",
   "logo": "https://www.skolfederation.se/wp-content/uploads/2016/10/MV-Nordic_logotyp-180x34.png",
   "description": "Avtalen ger dig som uppköpare eller rektor möjlighet att hjälpa elever med dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter med att klara sig i skolan eller på en utbildning.",
   "serviceName": "Det flexibla avtalet"
  },
  {
   "provider": "Natur & kultur",
   "logo": "https://www.skolfederation.se/wp-content/uploads/2015/04/NoK_Logo_35mm.gif",
   "description": "En digitalbok är den tryckta boken i digitalt format. Läs boken på en pekplatta, datorn eller telefon.",
   "serviceName": "Digitalbok"
  }
 ]
}
 • Content:
  @charset 'UTF-8';
  
  @include organism(service-product-list) {
  	list-style: none;
  	margin: 0 0 rhythm(2) 0;
  	padding: 0;
  
  	@include e(item) {
  		display: flex;
  		flex-direction: column;
  		padding: rhythm(3) rhythm(2);
  
  		& + & {
  			border-top: 1px solid $color-concrete;
  		}
  
  		@include bp-up(sm) {
  			padding-top: rhythm(2);
  			padding-bottom: rhythm(2);
  			flex-direction: row;
  			align-items: center;
  		}
  	}
  
  	@include e(logo) {
  		flex-shrink: 0;
  
  		@include e(image) {
  			width: 100px;
  			height: auto;
  			margin-right: rhythm(4);
  			margin-bottom: rhythm(1);
  
  			@include bp-up(sm) {
  				margin-bottom: 0;
  			}
  		}
  	}
  
  	@include e(data) {
  		@include e(list) {
  			list-style: none;
  			margin: 0;
  			padding: 0;
  
  			dt, dd {
  				margin: 0;
  				padding: 0;
  			}
  
  			dt {
  				@extend %beta;
  			}
  
  			dd {
  				max-width: calc(#{rem(612px)} + #{($indent * 2)});
  			}
  		}
  	}
  }
 • URL: /components/raw/members-service-product/_members-service-product.scss
 • Filesystem Path: src/organisms/members-service-product/_members-service-product.scss
 • Size: 871 Bytes

No notes defined.