<div class="o-search">
  <div class="o-search__padded">
    <div class="row display-flex align-items-center">
      <div class="grid-auto u-p-r-0">
        <span class="o-search__icon">
          <svg class="icon">
            <use xlink:href="#icon-search"></use>
          </svg>
        </span>
      </div>
      <div class="grid u-p-l-0 display-flex">
        <label for="" class="u-visuallyhidden">Sök Medlemmar</label>
        <input type="search" class="o-search__input js-search-domain-input" placeholder="Sök Medlemmar" id="" aria-describedby="number-of-hits" value="">
        <button id="o-search-result-submit" type="submit" class="a-button a-button--sandstone a-button--large o-search__submit">
          <span class="a-button__text">Sök</span>
        </button>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="o-filter">
    <div class="js-o-accordion o-accordion o-accordion--transparent">
      <h3 class="o-filter__title js-accordion__header o-accordion__header--no-border o-accordion__header--inline">
        Filtrera
      </h3>
      <div class="js-accordion__panel o-accordion__panel--ash u-border-radius">
        <div class="o-accordion__panel__content">
          <div class="row">
            <div class="grid-lg-auto grid-md-9 grid-18 o-filter__column">
              <fieldset class="field-group">
                <legend class="label-legend">Kategori</legend>

                <div class="checkbox">
                  <input type="checkbox" id="tjansteleverantor" name="" value="0" class="a-checkbox u-visuallyhidden">
                  <label for="tjansteleverantor">Tjänsteleverantör</label>
                </div>

                <div class="checkbox">
                  <input type="checkbox" id="anvandarorganisation" name="" value="1" class="a-checkbox u-visuallyhidden">
                  <label for="anvandarorganisation">Användarorganisation</label>
                </div>
              </fieldset>
            </div>
          </div>
          <button type="button" class="a-button a-button--ruby-light small o-filter__clear">
            <span class="a-button__text">Rensa</span>
          </button>

          <button href="#" class="a-button a-button--icon" data-toggle-icon-target="myIcon" data-toggle-icon="arrow-forwards|check" data-toggle-text="Button with icon|Foo" data-toggle-target="boo">
            <span class="a-button__text" id="boo">Button with icon</span>
            <svg class="icon a-button__icon" id="myIcon">
              <use xlink:href="#icon-arrow-forwards"></use>
            </svg>
          </button>
        </div>
      </div>
    </div>

  </div>
  <div class="o-search__status o-search__padded background-sandstone-light">
    Antal Medlemmar i listan: <span data-total-registrars="true">127</span>
  </div>
  <ul class="o-service-product-list">
    <li class="o-service-product-list__item">
      <div class="o-service-product-list__logo">
        <a href="http://www.gotit.se/"><img class="o-service-product-list__logo__image" src="https://www.skolfederation.se/wp-content/uploads/2017/02/logo_gotit.png" alt="Gotit AB"></a>
      </div>
      <div class="o-service-product-list__data">
        <dl class="o-service-product-list__data__list">
          <dt>Alvis</dt>
          <dd><a href="http://www.gotit.se/" class="u-link u-display-inline-block u-m-b-1">Gotit AB</a></dd>
          <dd>Ett IT-stöd anpassat för alla former av vuxenutbildning. Alvis stödjer vuxenutbildning i egenregi, upphandlad utbildning eller en blandning av dessa.</dd>
        </dl>
      </div>
    </li>
    <li class="o-service-product-list__item">
      <div class="o-service-product-list__logo">
        <a href="http://www.gotit.se/"><img class="o-service-product-list__logo__image" src="https://www.skolfederation.se/wp-content/uploads/2016/10/MV-Nordic_logotyp-180x34.png" alt="MV Nordic AB"></a>
      </div>
      <div class="o-service-product-list__data">
        <dl class="o-service-product-list__data__list">
          <dt>Det flexibla avtalet</dt>
          <dd><a href="http://www.gotit.se/" class="u-link u-display-inline-block u-m-b-1">MV Nordic AB</a></dd>
          <dd>Avtalen ger dig som uppköpare eller rektor möjlighet att hjälpa elever med dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter med att klara sig i skolan eller på en utbildning.</dd>
        </dl>
      </div>
    </li>
    <li class="o-service-product-list__item">
      <div class="o-service-product-list__logo">
        <a href="http://www.gotit.se/"><img class="o-service-product-list__logo__image" src="https://www.skolfederation.se/wp-content/uploads/2015/04/NoK_Logo_35mm.gif" alt="Natur &amp; kultur"></a>
      </div>
      <div class="o-service-product-list__data">
        <dl class="o-service-product-list__data__list">
          <dt>Digitalbok</dt>
          <dd><a href="http://www.gotit.se/" class="u-link u-display-inline-block u-m-b-1">Natur &amp; kultur</a></dd>
          <dd>En digitalbok är den tryckta boken i digitalt format. Läs boken på en pekplatta, datorn eller telefon.</dd>
        </dl>
      </div>
    </li>
  </ul>
</div>
<div class="a-paging-wrapper">
  <a href="#" class="a-paging">
    <span class="u-visuallyhidden">Föregående sida</span>
    <svg class="icon a-paging__icon">
      <use xlink:href="#icon-arrow-backwards"></use>
    </svg>
  </a>
  <span class="a-paging-wrapper__text">sida 2 av 11</span>
  <a href="#" class="a-paging">
    <span class="u-visuallyhidden">Nästa sida</span>
    <svg class="icon a-paging__icon">
      <use xlink:href="#icon-arrow-forwards"></use>
    </svg>
  </a>
</div>
<div class="o-search">
	<div class="o-search__padded">
		<div class="row display-flex align-items-center">
			<div class="grid-auto u-p-r-0">
				<span class="o-search__icon">
					<svg class="icon">
						<use xlink:href="#icon-search"></use>
					</svg>
				</span>
			</div>
			<div class="grid u-p-l-0 display-flex">
				<label for="" class="u-visuallyhidden">Sök Medlemmar</label>
				<input type="search" class="o-search__input js-search-domain-input" placeholder="Sök Medlemmar" id="" aria-describedby="number-of-hits" value="">
				<button id="o-search-result-submit" type="submit" class="a-button a-button--sandstone a-button--large o-search__submit">
					<span class="a-button__text">Sök</span>
				</button>
			</div>
		</div>
	</div>

	{{> '@filter'}}
	<div class="o-search__status o-search__padded background-sandstone-light">
		Antal Medlemmar i listan: <span data-total-registrars="true">127</span>
	</div>
	{{render '@members-service-product--list' member="true"}}
</div>
<div class="a-paging-wrapper">
	<a href="#" class="a-paging">
		<span class="u-visuallyhidden">Föregående sida</span>
		<svg class="icon a-paging__icon">
			<use xlink:href="#icon-arrow-backwards"></use>
		</svg>
	</a>
	<span class="a-paging-wrapper__text">sida 2 av 11</span>
	<a href="#" class="a-paging">
		<span class="u-visuallyhidden">Nästa sida</span>
		<svg class="icon a-paging__icon">
			<use xlink:href="#icon-arrow-forwards"></use>
		</svg>
	</a>
</div>
{
 "provider": "Gotit AB",
 "logo": "https://www.skolfederation.se/wp-content/uploads/2017/02/logo_gotit.png",
 "description": "Ett IT-stöd anpassat för alla former av vuxenutbildning. Alvis stödjer vuxenutbildning i egenregi, upphandlad utbildning eller en blandning av dessa.",
 "serviceName": "Alvis",
 "heading": "Filtrera",
 "filter": true,
 "columns": [
  {
   "title": "Kategori",
   "textSearch": false,
   "checkboxes": [
    {
     "id": "tjansteleverantor",
     "checkboxLabel": "Tjänsteleverantör",
     "value": "0",
     "is_inline": false,
     "is_disabled": false
    },
    {
     "id": "anvandarorganisation",
     "checkboxLabel": "Användarorganisation",
     "value": "1",
     "is_inline": false,
     "is_disabled": false
    }
   ]
  }
 ]
}
 • Content:
  @charset 'UTF-8';
  
  @include organism(service-product-list) {
  	list-style: none;
  	margin: 0 0 rhythm(2) 0;
  	padding: 0;
  
  	@include e(item) {
  		display: flex;
  		flex-direction: column;
  		padding: rhythm(3) rhythm(2);
  
  		& + & {
  			border-top: 1px solid $color-concrete;
  		}
  
  		@include bp-up(sm) {
  			padding-top: rhythm(2);
  			padding-bottom: rhythm(2);
  			flex-direction: row;
  			align-items: center;
  		}
  	}
  
  	@include e(logo) {
  		flex-shrink: 0;
  
  		@include e(image) {
  			width: 100px;
  			height: auto;
  			margin-right: rhythm(4);
  			margin-bottom: rhythm(1);
  
  			@include bp-up(sm) {
  				margin-bottom: 0;
  			}
  		}
  	}
  
  	@include e(data) {
  		@include e(list) {
  			list-style: none;
  			margin: 0;
  			padding: 0;
  
  			dt, dd {
  				margin: 0;
  				padding: 0;
  			}
  
  			dt {
  				@extend %beta;
  			}
  
  			dd {
  				max-width: calc(#{rem(612px)} + #{($indent * 2)});
  			}
  		}
  	}
  }
 • URL: /components/raw/members-service-product/_members-service-product.scss
 • Filesystem Path: src/organisms/members-service-product/_members-service-product.scss
 • Size: 871 Bytes

No notes defined.