Tooltip

<div class="row no-gutters align-items-center">
  <div class="grid-auto">
    <input class="a-input" type="text" placeholder="Adress" aria-describedby="tooltip" />
  </div>
  <div class="grid-auto display-flex align-items-center">
    <span tabindex="0" class="a-tooltip a-button a-button--standalone-icon a-button--icon" id="tooltip" role="tooltip">
      <span class="a-tooltip__text" data-tooltip>Ett .se-domännamn kan registreras för en period mellan 12-120 månader. Efter att ett domännamn förfallit kommer den att få statusen “Expired” i tio dagar. Om domänen inte förnyas under dessa tio dagar ändras statusen på domänen till “Deactivated”, vilket innebär att den inte kommer med i zonfilen. Domänen är därefter deaktiverad i 60 dagar om ingen förnyelse sker. Under deaktiveringsperioden har du möjlighet att förnya domänen.</span>
      <svg class="icon a-button__icon">
        <use xlink:href="#icon-link"></use>
      </svg>
    </span>
  </div>
</div>
<div class="row no-gutters align-items-center">
	<div class="grid-auto">
		<input class="a-input" type="text" placeholder="Adress" aria-describedby="tooltip" />
	</div>
	<div class="grid-auto display-flex align-items-center">
		<span tabindex="0" class="a-tooltip a-button a-button--standalone-icon a-button--icon" id="tooltip" role="tooltip">
			<span class="a-tooltip__text" data-tooltip>{{{text}}}</span>
			<svg class="icon a-button__icon">
				<use xlink:href="#icon-link"></use>
			</svg>
		</span>
	</div>
</div>
{
 "name": "Tooltip",
 "text": "Ett .se-domännamn kan registreras för en period mellan 12-120 månader. Efter att ett domännamn förfallit kommer den att få statusen “Expired” i tio dagar. Om domänen inte förnyas under dessa tio dagar ändras statusen på domänen till “Deactivated”, vilket innebär att den inte kommer med i zonfilen. Domänen är därefter deaktiverad i 60 dagar om ingen förnyelse sker. Under deaktiveringsperioden har du möjlighet att förnya domänen."
}
 • Content:
  @charset 'UTF-8';
  
  @include atom(tooltip) {
  	position: relative;
  	width: $icon-size;
  	height: $icon-size;
  	margin-right: rhythm(1);
  	margin-left: rhythm(1);
  	padding: rhythm(1);
  	border-radius: 50%;
  	box-shadow: 0 0 0 rem(5px) transparent;
  	overflow: visible;
  
  	&:focus,
  	&:hover {
  		overflow: visible;
  		clip: auto;
  		box-shadow: 0 0 0 rem(5px) $color-ocean-light;
  
  		[class*='text'] {
  			overflow: visible;
  			clip: auto;
  			transform: rotateX(0deg) scale(1) translateX(-50%);
  			opacity: 1;
  		}
  	}
  
  	[class*='icon'] {
  		position: absolute;
  		top: 50%;
  		left: 50%;
  		overflow: visible;
  		transform: translateX(-50%) translateY(-50%);
  		transition: box-shadow 0.3s cubic-bezier(0.3, 0, 0, 1);
  		color: var(--cyberspace-color);
  		fill: currentColor;
  	}
  
  	@include e(text) {
  		display: block;
  		position: absolute;
  		z-index: z_index(foreground);
  		top: auto;
  		bottom: 130%;
  		left: 50%;
  		width: rem(300px);
  		height: auto;
  		margin: 0 0 rem(5px) 0;
  		padding: rhythm(1);
  		transform: rotateX(90deg) scale(0.2) translateX(-100%);
  		transform-origin: bottom center;
  		-webkit-backface-visibility: hidden;
  		transition: transform 0.3s cubic-bezier(0.3, 0, 0, 1);
  		border-radius: $border-radius;
  		opacity: 0;
  		background-color: $color-cyberspace;
  		color: $color-snow;
  		font-family: $font-family-base;
  		font-size: $size-small;
  		text-align: left;
  		user-select: none;
  
  		&::after {
  			content: ' ';
  			position: absolute;
  			top: calc(100% - 1px);
  			bottom: auto;
  			left: 50%;
  			width: 0;
  			height: 0;
  			margin-left: -15px;
  			border: solid transparent;
  			border-width: 15px;
  			border-color: rgba(31, 42, 54, 0);
  			border-top-color: $color-cyberspace;
  			border-bottom-color: transparent;
  			pointer-events: none;
  		}
  
  		&.down {
  			top: 130%;
  			bottom: auto;
  			transform-origin: top center;
  
  			&::after {
  				top: auto;
  				bottom: calc(100% - 1px);
  				border-top-color: transparent;
  				border-bottom-color: $color-cyberspace;
  			}
  		}
  	}
  }
  
 • URL: /components/raw/tooltip/_tooltip.scss
 • Filesystem Path: src/atoms/tooltip/_tooltip.scss
 • Size: 2 KB
 • Content:
  const toolTip = document.querySelector('[role="tooltip"]');
  const toolTipText = document.querySelector('[data-tooltip]');
  
  function isInViewport(elem) {
  	const distance = elem.getBoundingClientRect();
  	return (
  		distance.top >= 30
  		&& distance.left >= 30
  		&& distance.bottom <= (window.innerHeight || document.documentElement.clientHeight)
  		&& distance.right <= (window.innerWidth || document.documentElement.clientWidth)
  	);
  }
  
  function positionToolTip() {
  	if (isInViewport(toolTip)) {
  		toolTipText.classList.remove('down');
  	} else {
  		toolTipText.classList.add('down');
  	}
  }
  
  if (toolTip) {
  	positionToolTip();
  	window.addEventListener('scroll', positionToolTip);
  }
  
 • URL: /components/raw/tooltip/tooltip.js
 • Filesystem Path: src/atoms/tooltip/tooltip.js
 • Size: 675 Bytes

No notes defined.