hero

Bildmanér

Do

  • Kort skärpedjup Där det går, jobba med organiskt skärpedjup och inte retuscherat skärpedjup 
  • Färgstarka foton
  • Autentiska bilder och motiv Motiv som speglar naturligt förekommande situationer kopplat till Internetstiftelsens verksamhet Modellerna bör ha vardaglig klädsel, dvs inte allt för fixade eller uppklätt.
  • Ett inkluderande förhållningssätt till personer och objekt i bilden; ålder, kön, etnicitet och funktionsvariation

Don't

  • Bilderna får inte vara överexponerade
  • Vi ska inte jobba med duotonebilder
  • Modellerna ska inte klä upp sig för fotografitillfället, utan vi använder ett mer vardagligt uttryck
  • Undvik stereotypa motiv