22 januari 2021, 17:00-20:00

Förvaltning och ansvar kring öppna data

Arrangeras av: Job Tech Dev (Arbetsförmedlingen), TrafikLab (Samtrafiken)
Läs mer
.FILE 2G 3G 4G 5G